Veľkonočné prianie


Vážení sympatizanti, podporovatelia, priatelia,

želáme vám k sviatkom Veľkej noci veľa životného optimizmu a radosti zo života. Veď iba ten, kto má rád život, môže mať rád ľudí a cítiť sa byť milovaným. Nech aj sviatok Kristovho víťazstva nad smrťou je pre vás povzbudením k angažovaniu sa za život a dôstojnosť každej ľudskej bytosti.

S úctou

Marcela Dobešová, presedníčka Fóra života
Marek Michalčík, výkonný riaditeľ Fóra života