Získali sme akreditáciu Európskej dobrovoľníckej služby

 
 

Nasledujúce rozhodnutie nám opäť rozšírilo možnosti spolupráce s dobrovoľníkmi:

Na základe hodnotenia žiadosti o pridelenie Akreditácie organizáciám zameraných na mládežnícke dobrovoľníctvo v Programe EÚ Erasmus plus, nám Národná agentúra Erasmus + pre oblasť mládeže a športu udeľuje akreditáciu pre vysielanie; hosťovanie; koordinovanie; v rámci Kľúčovej akcie 1 – Európskej dobrovoľníckej služby programu EÚ Erasmus plus.

Tešíme na nové projekty a cezhraničnú spoluprácu!