Pozývame do Banskej Bystrice diskutovať o dobrovoľníctve

 
 

Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách

 

Návod ako priniesť a rozvíjať dobrovoľníctvo vo vlastnej organizácii. Diskusia, networking a nové nápady o rozvoji dobrovoľníckych aktivít a programov formou metódy World café, kde sa popri káve dozviete veľa nového.

Lektorka: Mgr. Silvia Cochová, PhD.
11. február 2020 | 9:00 – 12:30

Dom Slovenského misijného hnutia | Skuteckého 4, Banská Bystrica

Potvrďte prosím účasť do 7.2. na email:
koordinatorbbsk@forumzivota.sk

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.