Archív značiek: fundraising

  • Zo srdca ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zapojili a v týchto dňoch sa ešte zapájate do podujatí pri príležitosti tohtoročného 25. marca – Dňa počatého dieťaťa. Krok za krokom sledujeme, ako sa pro-life povedomie na Slovensku rozvíja, z veľkej časti aj vďaka tejto kampani. Ešte stále je čo robiť, ... [read more]
  • Milí priatelia života, polrok je pomaly za nami a spolu s ním aj kopec práce, ktorý sa nám aj vďaka Vám podarilo urobiť napríklad v podobe februárového Národného týždňa manželstva, na ktorom Fórum života spolupracovalo, ďalej vo forme jednej z našich nosných kampaní „25. marec – Deň počatého dieťať... [read more]
  • Pomôžte nám vyhrať Jarnú súťaž na internetovom portáli „Ľudia ľuďom“! Stačí darovať jediné euro na podporu výzvy Poradne Alexis - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/692 Dary v celkovej hodnote až 10-tisíc eur rozdelí Nadácia TA3. Každý jeden dar, ktorý pribudne pod niektorú výzvu na portáli v období o... [read more]
  • Milí priatelia a priaznivci Fóra života, sme vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá ohrozuje fungovanie a aktivity nášho občianskeho združenia. Obraciame sa na Vás s akútnou prosbou o podporu v podobe finančného príspevku, ktorý nám pomôže prekonať toto nesmierne ťažké obdobie. Skončil sa 14. ro... [read more]
  • Je tu ďalšia možnosť ako pomôcť Poradni Alexis pre ženy a dievčatá v zložitých životných situáciách. V linku, ktorý je uvedený nižšie, môžete rozhodnúť, ku ktorej výzve sa pripíšu peniaze, ktoré darcovia internetového portálu Ľudia Ľudom neurčili pre konkrétnu výzvu a poslali ich len všeobecne. Tak ... [read more]
  • Fórum života ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu Sviečka za nenarodené deti 2012, či už ako organizátori, finančným príspevkom alebo modlitbou. K 31. decembru 2013 sa podarilo vyzbierať 66 013,87 eur. Zapojilo sa okolo 330 dobrovoľníkov a vyše 497 subjektov - rímskokato... [read more]