Archív značiek: prieskum

  • Fórum života sa už dlhodobo venuje mladým v oblasti výchovy a vzdelávania. Prednášame na základných, stredných a odborných školách. Žiakom a študentom približujeme témy o vzťahoch, manželstve, ochrane života, škodlivosti pornografii, nečakanom tehotenstve a pod.  Naša spolupracovníčka Lívia Halmkan ... [read more]