Archív značiek: pro-life tábor

  • Aj počas tohto leta Fórum života zorganizovalo dva letné tábory zamerané na hodnoty a formáciu v oblasti ochrany života od počatia. Prvým táborom bol teenegerský pro-life tábor „Odkiaľ som?“, ktorý sa konal 9.7 – 15.7.2017 v obci Chrenovec Brusno. Na tábore sa zúčastnilo 27 detí vo veku 12 – 17 roko... [read more]
  • Letné pro-life tábory aj tento rok zožali úspech. Animátori Fóra života pre deti a mládež pripravili dva pestré a zábavné programy. Prímestským detským táborom Cesta radosti žila celá dedina Hontianske Trsťany a jej obyvatelia do jeho diania tiež s radosťou prispievali. Mládežnícky tábor Jeden z nás... [read more]
  • Fórum života aj toto leto pripravuje dva pro-life tábory pre deti a dospievajúcich, v rámci ktorých ponúka formáciu v duchu prirodzených hodnôt, ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a podpory rodiny. "Témy sú vážne a dôležité, ale ponúkneme ich zábavnou a príťažlivou formou, aby účastníci ne... [read more]