Archív značiek: Spravodajca

  • Nové tohtoročné číslo Spravodajcu Fóra života je zamerané na Deň počatého dieťaťa, ktorého kampaň sa nesie v znamení porovnania hodnoty orlieho vajca a nenarodeného dieťaťa. Kým zničenie zákonom chráneného orla je podľa zákona trestné, umelé ukončenie tehotenstva počatého dieťaťa je na slobodnom roz... [read more]