Veľkonočné prianie Fóra života

 
 

Milí priatelia,

prijmite od nás prianie k pokojnému a radostnému prežitiu veľkonočných sviatkov. Načerpajme v tieto dni silu, pokoj a Lásku v kruhu našich najbližších.

V mene celého kolektívu Fóra života praje
Marcela Dobešová