Aktualizované: Konferencia Vyber si život ONLINE

Dňa  24. 9. 2021 sa uskutoční konferencia Vyber si život, ktorej hlavná téma je Farmácia a ochrana života. Kvôli pandemickým opatreniam sme sa rozhodli uskutočniť konferenciu online. 

Program konferencie.

Tu môžete sledovať konferenciu už o 10 dní: