Púť k sv. Gianne B. Molla a do Ríma 21.-27.10.2016

Fórum života n.f. Vás pozýva do Talianska na jesennú  púť k sv. Gianne B.Molla- Magenta a do Ríma s návštevou 4 hlavných bazilík  21.-27.10.2016
Prihlásiť sa možno na stránke Fóra života alebo:
+421905214934