Archív značiek: mladí

  • Fórum života sa už dlhodobo venuje mladým v oblasti výchovy a vzdelávania. Prednášame na základných, stredných a odborných školách. Žiakom a študentom približujeme témy o vzťahoch, manželstve, ochrane života, škodlivosti pornografii, nečakanom tehotenstve a pod.  Naša spolupracovníčka Lívia Halmkan ... [read more]
  • Fórum života opäť dostalo na Festivale Lumen možnosť prezentovať svoju činnosť.  Pomáhal nám aj svätý otec František s jeho prolife odkazom "Povedzme áno životu a nie smrti". Tešil sa pozornosti účastníkov festivalu, ale aj náhodných okoloidúcich Trnavčanov. Takto sme sa s ním lúčili, keď odchádzal ... [read more]