Preložili sme ďalšie video Laury Klassen o eugenike

 
 

(Bratislava, 30. marec 3019) – Preložili sme ďalšie skvelé video od CHOICE42, aby ste si ho mohli pozrieť aj so slovenskými titulkami. Laura Klassen z kanadskej organizácie CHOICE42 ho publikovala ku Svetovému dňu Downovho syndrómu – 21. marec. Reflektuje problém genetických testov pred narodením a najmä kľúčový filozofický prístup k potratom detí s Downovým syndrómom, ktorým je – EUGENIKA.