Misia

Aktuality

  • Podľa Zákona o pohrebníctve č. 131/2010 z 3.3.2010 môže rodič alebo rodičia pochovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody. Postupuje sa podľa Odborného usmernenia o manipulácii s inými ľudskými pozostatkami Ministerstva zdravotníctva z roku 2006. Rodič požiada gynekologicko... [read more]
  • Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dokument s názvom Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019. Okrem iného sa bude snažiť zaviesť nové pedagogické osnovy, metodiky a učebné materiály, aby boli v súlade s rodovou ideológiou. Vláda SR prijala 18. f... [read more]
  • Viacerí odborníci sa cez spoločnú výzvu postavili proti vnášaniu rodovej ideológie do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa považujú za neprípustné. Platiť to má najmä v takej citlivej oblasti akou je sexualita. Asi 130 odborníkov z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky preto žiada... [read more]
  • Fórum života o. z. spúšťa v októbri projekt „ŠKOLA PATRÍ DEŤOM“ - upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy. V rámci projektu bude riaditeľom stredných, základných a materských škôl na Slovensku (spolu 6.206 škôl) zaslaný list s odbornými informáciami o rizikách zavádzania rodového scit... [read more]
  • Komora pre medicínske právo spolu s partnermi organizuje sériu verejných diskusií na témy spojené s alternatívou v medicíne: Lekár verzus liečiteľ?: Liečiteľstvo, alternatívna medicína a ich právne aspekty (13.10. Košice, 20.10. Bratislava) Chcem rodiť doma!: Domáce pôrody - áno alebo nie? (3. 11... [read more]
  • Keď som v nedeľu v Bratislave prešla Námestím SNP k Primaciálnemu palácu, neubránila som sa slzám. Boli to však slzy vďaky! Vďaky všetkým, ktorí sa dočkali týchto chvíľ a vychovali generáciu, ktorá prišla na Národný pochod za život už druhý raz v priebehu dvoch rokoch. Stretala som hlavne mladé rodi... [read more]
  • Karmelitánske nakladateľstvo Bratislava v spolupráci s Fórom života pozýva do Ružomberka na prednášku Márie Raučinovej na tému "Gender alebo rodová ideológia". Prednáška sa uskutoční v Kostole Povýšenia Svätého kríža (u jezuitov) v Ružomberku vo štvrtok 24. septembra 2015. Program sa začína svätou... [read more]
  • Atmosféra na Národnom pochode za život v nedeľu 20. septembra bola skvelá, ďakujeme všetkým, ktorí ste navštívili stánky Fóra života a Poradne Alexis, aby ste sa dozvedeli viac o našich pro-life a pro-family aktivitách. Tu je niekoľko fotografií:                              ... [read more]
  • Pozývame všetkých "prolajfákov", ktorí sa chystáte 20. septembra na Národný pochod za život, aby ste sa prišli pozrieť na workshopy, ktoré poriada Fórum života. Konajú sa v sobotu, teda deň pred hlavným podujatím, na rôznych miestach v Bratislave. Workshop predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej... [read more]
  • Na základe veľkého záujmu o dobrovoľnícku službu, ktorý sa prejavil najmä v posledných dňoch, sa  organizátori Národného pochodu za život rozhodli predĺžiť možnosť prihlásiť sa do pondelka 14. septembra 2015.  Prihlásiť sa je možné cez stránku www.pochodzazivot.sk. Dobrovoľníci môžu pomáhať v piatic... [read more]
Načítať viac


köpa diazepam