FZ-home-banner-2percenta (1) (1)
Sveička za nenarodené deti (1200 × 500 px)
img3 slider
20rokov-banner
previous arrow
next arrow

Misia

Podporte nás!

Advokácia

Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Prevencia

Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

Konkrétna pomoc

Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.


köpa diazepam

Aktuality

Vianočné dieťatko a 231. žena

Rozprávanie Márie Demeterovej o tom, ako v praxi fungujú Zachráňme životy Často sa ma ľudia pýtajú na projekt Fóra života Zachráňme životy. Projekt ich zaujíma, svojím charakterom si získava sympatizantov a následne i podporovateľov.  Aj ja si úprimne myslím, že mu niet čo vytknúť. Čestne a spravodlivo spájame tých, ktorí...

Viac

Ako sa zrodil projekt Zachráňme životy: Spomíname na začiatky

Prvá celoslovenská pro-life kampaň otriasla našou spoločnosťou v roku 2007, kedy sa spoločenstvo Právo na život rozhodlo na billboardoch po celom Slovensku zverejniť fotografie potrateného dieťaťa. Vyvolala veľmi silné emócie a časť spoločnosti pobúrila. Hoci spoločenstvo zobrazilo pravdu o potratoch, zvolili si tvrdú cestu bez empatie a súcitu. A pravda...

Viac

ZACHRÁŇME ŽIVOTY MÁ 15 ROKOV. BLAHOŽELÁME

Margaréta, Monika, Nora, Janka, Simona, Hilda, Tina, Sára, Monis, Andy, Nela, Ľubica, Svetlana… a mohli by sme pokračovať ďalej. V Zachráňme životy sme pomohli za 15 rokov viac ako 3,3-tisíc ženám. Priamo do projektu finančnej podpory sme zaradili 231 z nich. Ich spoločným menovateľom je tehotenstvo v ťažkej životnej situácii,...

Viac

Košice: nový termín worldcafé stretnutia

Fórum života pozýva na diskusiu formou worldcafé na tému: Postavenie pro-life v súčasnosti na Slovensku. Ochrana ľudského života v strete štyroch globálnych problémov súčasnej doby: kríza spôsobená pandémiou, vojna na Ukrajine, klimatická zmena, kultúrna vojna. KEDY: 16. novembra 2022, od 9.00 do 12.00 hod. KDE: Arcidiecézne centrum pre rodinu v...

Viac

Workshop: Novodobé fenomény násilia a ich prevencia

Občianske združenie Fórum života a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na workshop formou WorldCafé na tému: „NOVODOBÉ FENOMÉNY NÁSILIA A ICH PREVENCIA“ Kedy: 25.11.2022, 9:00-12:00Kde: ŽILINA, Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1 Prihlásenie: prostredníctvom formulára Workshop je určený pre odborníkov z radov samospráv, ministerstiev, štátnych a neštátnych inštitúcií, mimovládnych a neziskových organizácií, pre odborných...

Viac

Ochrana ľudského života v strete štyroch globálnych problémov

Milí priatelia a sympatizanti! Už dvadsať rokov sa vo Fóre života snažíme upozorňovať na ohrozenia ľudského života, ľudskej dôstojnosti a rodiny ako fundamentu kultúry spoločnosti. Doba, ktorú v súčasnosti žijeme, je veľmi zvláštna a nevieme, čo prinesie. Naraz sa stretli a spojili štyri vážne globálne problémy: kríza po pandémii, vojna...

Viac

Skutočná radosť – zachránené životy

Letné mesiace nám v projekte Fóra života Zachráňme životy priniesli veľa skutočnej radosti. Vďaka vašej štedrosti sme mohli v júli zaradiť nové príjemkyne pomoci a narodili sa 3 krásne deti. Za všetky aspoň pár slov vďaky od maminy Izabelky pre vás: „Izabelka sa narodila 7.7. a po jej narodení mi...

Viac

Navštívila som osadu, prednášala rómskym ženám

Túžba pomôcť marginalizovaným skupinám a obzvlášť deťom sa spojila aj v mojej práci pre Fórum života. V spolupráci s Ivkou Németovou z Inovačného partnerského centra a s Gréckokatolíckou rómskou misiou som strávila dva dni na Sigorde. Moje aktivity by som najradšej smerovala len na deti – hrať sa s nimi,...

Viac

Skončil sa 10. ročník Svetového stretnutia rodín v Ríme

Naša spolupracovníčka Mária Kucharčík sa zúčastnila Svetového stretnutia rodín v Ríme. S manželom a tromi deťmi bola vyslaná spolu s ďalšími slovenskými delegátmi reprezentovať Slovensko.  Maruška, s kým si sa stretnutia zúčastnila? Za Slovensko sme boli viacerí delegáti: arcibiskup Cyril Vasiľ, kňaz spišskej diecézy otec Róbert Neupauer, manželia Juckoví z...

Viac

Vzdelávanie ako výkvet rómskeho dobrovoľníctva

Ženy a matky, ktoré chcú VIAC Fórum života malo opäť možnosť stať sa „inkubátorom“ zaujímavého projektu, ktorý teraz nadobúda jasnejšie kontúry a osamostatňuje sa. Od minulého roka naša koordinátorka v Prešovskom kraji rozbehla pilotný projekt Montessori dielničiek, kde pracovala s rómskymi deťmi. Postupne šírila osvetu v rámci tohto inovatívneho prístupu aj medzi rómskymi matkami a zháňala...

Viac

Tlačová správa: Podpora rodiny a zmena modelu financovania samospráv témou otvoreného listu Fóra života

OTVORENÝ LIST K PODPORE RODÍN „Samotný princíp zvýšenia pomoci rodinám je správny. Postaviť občana proti samospráve a samosprávu proti občanovi je však nesprávne,“ uvádza Fórum života v otvorenom liste predstaviteľom štátu, politických strán a samosprávy. Riešenie vidí v zmene modelu financovania samospráv podľa vzoru ostatných krajín V4.  Fórum života 24. júna 2022 poslalo otvorený...

Viac

Fórum života udelilo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2022 pani Oľge Čechovej

Fórum života každoročne udeľuje Cenu Antona Neuwirtha. Cena je pomenovaná po prvom slovenskom veľvyslancovi vo Vatikáne a lekárovi Antonovi Neuwirthovi. Počas socializmu bol odsúdený na 12 rokov väzenia za velezradu. Mottom jeho života bolo prekonávať zlo dobrom. Pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia mu v roku 2021 udelil minister...

Viac

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.