FZ-home-banner-2percenta (1) (1)
Sveička za nenarodené deti (1200 × 500 px)
img3 slider
20rokov-banner
previous arrow
next arrow

Misia

Podporte nás!

Advokácia

Bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.

Prevencia

Poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených  metódach plánovania rodičovstva.

Konkrétna pomoc

Pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých.

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.


köpa diazepam

Aktuality

Kávička so Zachráňme životy

Narodeninovú oslavu projektu Fóra života Zachráňme životy sme zavŕšili stretnutím sa s poskytovateľmi pomoci. Za 15 rokov sa ich na základe zmluvy o spolupráci zapojilo do projektu už takmer šesťdesiat. Kávička so Zachráňme životy sa uskutočnila 16. februára a odohrala sa vo veľmi príjemnej, neformálnej atmosfére v Bratislave v Dome...

Viac

Vianočné dieťatko a 231. žena

Rozprávanie Márie Demeterovej o tom, ako v praxi fungujú Zachráňme životy Často sa ma ľudia pýtajú na projekt Fóra života Zachráňme životy. Projekt ich zaujíma, svojím charakterom si získava sympatizantov a následne i podporovateľov.  Aj ja si úprimne myslím, že mu niet čo vytknúť. Čestne a spravodlivo spájame tých, ktorí...

Viac

Ako sa zrodil projekt Zachráňme životy: Spomíname na začiatky

Prvá celoslovenská pro-life kampaň otriasla našou spoločnosťou v roku 2007, kedy sa spoločenstvo Právo na život rozhodlo na billboardoch po celom Slovensku zverejniť fotografie potrateného dieťaťa. Vyvolala veľmi silné emócie a časť spoločnosti pobúrila. Hoci spoločenstvo zobrazilo pravdu o potratoch, zvolili si tvrdú cestu bez empatie a súcitu. A pravda...

Viac

ZACHRÁŇME ŽIVOTY MÁ 15 ROKOV. BLAHOŽELÁME

Margaréta, Monika, Nora, Janka, Simona, Hilda, Tina, Sára, Monis, Andy, Nela, Ľubica, Svetlana… a mohli by sme pokračovať ďalej. V Zachráňme životy sme pomohli za 15 rokov viac ako 3,3-tisíc ženám. Priamo do projektu finančnej podpory sme zaradili 231 z nich. Ich spoločným menovateľom je tehotenstvo v ťažkej životnej situácii,...

Viac

Košice: nový termín worldcafé stretnutia

Fórum života pozýva na diskusiu formou worldcafé na tému: Postavenie pro-life v súčasnosti na Slovensku. Ochrana ľudského života v strete štyroch globálnych problémov súčasnej doby: kríza spôsobená pandémiou, vojna na Ukrajine, klimatická zmena, kultúrna vojna. KEDY: 16. novembra 2022, od 9.00 do 12.00 hod. KDE: Arcidiecézne centrum pre rodinu v...

Viac

Workshop: Novodobé fenomény násilia a ich prevencia

Občianske združenie Fórum života a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na workshop formou WorldCafé na tému: „NOVODOBÉ FENOMÉNY NÁSILIA A ICH PREVENCIA“ Kedy: 25.11.2022, 9:00-12:00Kde: ŽILINA, Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1 Prihlásenie: prostredníctvom formulára Workshop je určený pre odborníkov z radov samospráv, ministerstiev, štátnych a neštátnych inštitúcií, mimovládnych a neziskových organizácií, pre odborných...

Viac

Ochrana ľudského života v strete štyroch globálnych problémov

Milí priatelia a sympatizanti! Už dvadsať rokov sa vo Fóre života snažíme upozorňovať na ohrozenia ľudského života, ľudskej dôstojnosti a rodiny ako fundamentu kultúry spoločnosti. Doba, ktorú v súčasnosti žijeme, je veľmi zvláštna a nevieme, čo prinesie. Naraz sa stretli a spojili štyri vážne globálne problémy: kríza po pandémii, vojna...

Viac

Skutočná radosť – zachránené životy

Letné mesiace nám v projekte Fóra života Zachráňme životy priniesli veľa skutočnej radosti. Vďaka vašej štedrosti sme mohli v júli zaradiť nové príjemkyne pomoci a narodili sa 3 krásne deti. Za všetky aspoň pár slov vďaky od maminy Izabelky pre vás: „Izabelka sa narodila 7.7. a po jej narodení mi...

Viac

Navštívila som osadu, prednášala rómskym ženám

Túžba pomôcť marginalizovaným skupinám a obzvlášť deťom sa spojila aj v mojej práci pre Fórum života. V spolupráci s Ivkou Németovou z Inovačného partnerského centra a s Gréckokatolíckou rómskou misiou som strávila dva dni na Sigorde. Moje aktivity by som najradšej smerovala len na deti – hrať sa s nimi,...

Viac

Skončil sa 10. ročník Svetového stretnutia rodín v Ríme

Naša spolupracovníčka Mária Kucharčík sa zúčastnila Svetového stretnutia rodín v Ríme. S manželom a tromi deťmi bola vyslaná spolu s ďalšími slovenskými delegátmi reprezentovať Slovensko.  Maruška, s kým si sa stretnutia zúčastnila? Za Slovensko sme boli viacerí delegáti: arcibiskup Cyril Vasiľ, kňaz spišskej diecézy otec Róbert Neupauer, manželia Juckoví z...

Viac

Vzdelávanie ako výkvet rómskeho dobrovoľníctva

Ženy a matky, ktoré chcú VIAC Fórum života malo opäť možnosť stať sa „inkubátorom“ zaujímavého projektu, ktorý teraz nadobúda jasnejšie kontúry a osamostatňuje sa. Od minulého roka naša koordinátorka v Prešovskom kraji rozbehla pilotný projekt Montessori dielničiek, kde pracovala s rómskymi deťmi. Postupne šírila osvetu v rámci tohto inovatívneho prístupu aj medzi rómskymi matkami a zháňala...

Viac

Tlačová správa: Podpora rodiny a zmena modelu financovania samospráv témou otvoreného listu Fóra života

OTVORENÝ LIST K PODPORE RODÍN „Samotný princíp zvýšenia pomoci rodinám je správny. Postaviť občana proti samospráve a samosprávu proti občanovi je však nesprávne,“ uvádza Fórum života v otvorenom liste predstaviteľom štátu, politických strán a samosprávy. Riešenie vidí v zmene modelu financovania samospráv podľa vzoru ostatných krajín V4.  Fórum života 24. júna 2022 poslalo otvorený...

Viac

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.