Vedci a odborníci v Európe chcú chrániť život od počatia. Podporte výzvu aj vy!

Čo má spoločné žena v Bangladéši, pacient trpiaci Parkinsonovou chorobou a nenarodené dieťa v štádiu embrya? To, že ich osudy môžu byť výrazne ovplyvnené rozhodnutiami Európskej komisie. Politika Európskej únie je ešte stále nastavená tak, že podporuje potratové praktiky v treťom svete a neetický výskum na embryonálnych kmeňových bunkách, hoci takmer dva milióny európskych občanov sa vyslovilo proti tomu. Iniciatíve Jeden z nás[1], ktorú spustili európski pro-life aktivisti pred tromi rokmi s cieľom zastaviť financovanie týchto morálne neprijateľných aktivít, prichádza na pomoc Výzva odborníkov, aby rozhýbala stojaté európske vody.

Naozaj idú peniaze na rozvoj?

Ženy v treťom svete sú cieľovou skupinou organizácií ako Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF) alebo Marie Stopes International, ktoré im poskytujú „služby sexuálneho a reprodukčného zdravia“[2]. Preložené do slovenčiny – vo veľkom vykonávajú potraty, sterilizácie a núkajú antikoncepčné prostriedky dievčatám a ženám, ktoré ešte stále považujú svoje deti za neoceniteľný prínos, nie za bremeno. Tieto celosvetové organizácie totiž odstraňujú chudobu tým, že odstraňujú chudobných. Usilujú sa pomôcť úbohým rodinám tak, že zregulujú ich pôrodnosť. Je to súčasť ich stratégie na riešenie problému „preľudnenia“ v rozvojových krajinách.

Ak máte pocit, že nás sa to netýka, ste na omyle. Spomenutá IPPF je totiž nepriamo financovaná aj z našich daní. V období medzi rokmi 2007 až 2015 dostala táto organizácia celkovo z Európskej komisie vyše desať miliónov dolárov[3] na konkrétne projekty v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v rôznych oblastiach sveta. Aj takto vyzerá európska rozvojová pomoc v praxi. Skladajú sa na ňu aj štáty, v ktorých sú potraty nelegálne alebo výrazne obmedzené ako napr. Malta, Írsko a Poľsko, čo je v rozpore s európskymi princípmi. My Slováci sa na tom podieľame tiež. Náš ročný príspevok do eurorozpočtu bol v roku 2013 na úrovni 713 miliónov eur[4], ktorý pokrýval rôzne oblasti fungovania Európskej únie. Hoci sme skôr príjemcom pomoci z EÚ ako prispievateľom, nie je možné poprieť skutočnosť, že do spoločných európskych záležitostí idú aj eurá slovenských daňových poplatníkov. Preto sa nás osudy žien v Bangladéši, Guatemale a na Papue Novej Guinei týkajú viac, ako si to uvedomujeme.

Nenarodení sú materiálom pre firmy

Pojem „plánované rodičovstvo“ bol v tomto roku skloňovaný hojne aj v súvislosti so šokujúcou kauzou americkej pobočky tejto globálnej organizácie (Planned Parenthood Federation of America – PPFA), ktorá je obvinená z predávania orgánov potratených detí. V sérii videí[5], ktoré zverejnila organizácia Center for Medical Progress sú zachytení predstavitelia PPFA, ako vyjednávajú o cene za neporušené orgány z telíčok nenarodených detí. Podľa ich výpovedí možno usudzovať, že niektorí lekári a lekárky sa neštítia vykonať potrat tak, aby určitý orgán (po ktorom je dopyt) ostal neporušený. Ukazuje sa, že niektoré orgány a tkanivá sú cenným „materiálom“ pre biotechnologické firmy a PPFA sa pravdepodobne rozhodlo využiť ho vo svoj finančný prospech. Táto kauza, ktorá otriasla americkou verejnosťou, však, žiaľ, v Európe ostala takmer bez odozvy. Hlasy europoslancov volajúce po zastavení financovania IPPF, pokiaľ sa dôsledne nevyšetrí celá kauza, zatiaľ ostávajú nevypočuté.[6]

Druhým veľkým problémom je financovanie výskumu na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách a iných projektov predpokladajúcich usmrcovanie embryí z prostriedkov EÚ. Aj v tomto prípade sa to týka Slovenska. V čase od roku 2007 do 2013 bolo z eurorozpočtu vynaložených 156 miliónov eur na výskumné projekty, ktoré zahŕňali aj použitie embryonálnych kmeňových buniek.[7] Treba uznať, že výskum na kmeňových bunkách je dynamickou oblasťou, ktorá môže ľudstvu v budúcnosti priniesť efektívne liečebné postupy na ochorenia ako Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba alebo cukrovka. Mnohým ľuďom by sme tým vedeli zmierniť ich utrpenie. Avšak v súčasnosti sa tento výskum, žiaľ, vykonáva aj na kmeňových bunkách pochádzajúcich z ľudských embryí. Tieto bunky sa získavajú z niekoľkodňového embrya, keď sú jeho bunky pluripotentné, teda schopné diferenciácie na akúkokoľvek inú bunku v organizme.[8] Odoberanie a používanie týchto buniek však znamená usmrtenie ľudskej bytosti v počiatočnom štádiu svojho vývoja.

Výrazný zlom v tejto oblasti nastal v roku 2006, keď japonský lekár a vedec Šinja Jamanaka prišiel na to, že aj dospelé bunky už vyvinutého jedinca (získané napr. z kože) je možné za určitých špecifických podmienok „preprogramovať“ na pluripotentné bunky podobné embryonálnym, ktoré majú aj obdobné vlastnosti. Objav, ktorý o šesť rokov neskôr Jamanakovi vyniesol Nobelovu cenu za medicínu, niektorí označujú za jeden z najúžasnejších objavov v histórii[9]. To znamená, že kmeňové bunky schopné diferenciácie už za istých okolností sme schopní získavať aj bez použitia zmrazených embryí čiže eticky prijateľne. Aj keď vývoj v tejto oblasti ešte nie je na konci, otázka už nemusí stáť, či pre záchranu jedného človeka zabijeme iného človeka. Keďže už máme k dispozícii určitú alternatívu, stojí pred nami nová výzva – povedať „nie“ výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách. Nájdeme v Európe odvahu na to, aby sme tento výskum prestali podporovať? Sme schopní na ľudské trápenie hľadať ľudské riešenia?

Nechceme financovať pochybné aktivity

Práve na tieto otázky reaguje nová Výzva odborníkov za iniciatívu Jeden z nás. Ide o celoeurópsku výzvu lekárov, zdravotníckych pracovníkov, právnikov a politikov, ktorej cieľom je podpora požiadaviek iniciatívy Jeden z nás – teda dôslednejšia ochrana nenarodeného života v celej Európskej únii. Konkrétne, aby Európska únia prestala financovať projekty a aktivity, ktoré zahŕňajú ničenie ľudských embryí. Týka sa to najmä financovania potratových „služieb“ v rámci rozvojovej pomoci a výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách.

Európska iniciatíva občanov Jeden z nás (One of Us) v roku 2013 za týmto účelom vyzbierala takmer dva milióny podpisov z 18 štátov EÚ. Hoci sa stala doposiaľ najúspešnejšou európskou iniciatívou, Komisia ju odmietla posunúť do Európskeho parlamentu z dôvodu, že európska politika v tomto smere už bola predebatovaná a schválená.[10] Toto hrubé ignorovanie vôle ľudí je o to zarážajúcejšie, že samotný mechanizmus občianskej iniciatívy bol zavedený, aby sa EÚ stala viac demokratickou.

Dnes je táto iniciatíva v súdnom konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie. Na podporu iniciatívy vznikla minulý rok Európska federácia Jeden z nás, ktorá pripravila aj túto Výzvu odborníkov. Výzva je čerstvou príležitosťou podporiť úsilie One of Us o lepšiu ochranu nenarodeného života v Európe aj názorom odborníkov. Ak budú európske inštitúcie vidieť, že nám skutočne záleží na tejto hodnote, a že tento názor vyslovujú tisícky vedcov a odborníkov, budú nútené svoj postoj prehodnotiť. Ak pracujete v jednej z uvedených oblastí (zdravotníctvo, právo, politika), podporte toto naše spoločné úsilie na doleuvedenej stránke. Verím, že spoločnými silami môžeme dosiahnuť zmenu k lepšiemu.

www.oneofusappeal.eu/sk/  

www.oneofus.eu/sk

Martin Gazdík, projektový koordinátor Fóra života

banner2_One of us

Odkazy:

[1] https://forumzivota.sk/2014/03/02/iniciativa-jeden-z-nas-bola-uspesna/, http://www.oneofus.eu/sk/

[2]http://www.europeandignitywatch.org/fileadmin/user_upload/PDF/Day_to_Day_diverse/Funding_of_Abortion_Through_EU_Development_Aid_full_version.pdf

[3] http://www.ippf.org/resources/publications/Financial-Statements

[4] http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_sk.htm

[5] https://www.youtube.com/user/centerformedprogress

[6] https://agendaeurope.wordpress.com/2015/10/12/the-commissions-disgraceful-answer-to-meps-questions-on-the-planned-parenthood-scandal/

[7] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_en.htm

[8] http://www.eurostemcell.org/stem-cell-faq/embryonic-stem-cells-and-research#t596n26819

[9] http://www.eurostemcell.org/toolkititem/stem-cells-future-introduction-ips-cells-video

[10] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-608_en.htm

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.