Laureáti Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života 2016

Dňa 18. marca 2016 sa v rámci XVIII. ročníka medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach konalo udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života 2016 v troch kategóriách: Slovenská osobnosť, Zahraničná osobnosť, Organizácia.

Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v roku 2016 v kategórii Slovenská osobnosť získal prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., emeritný profesor Trnavskej univerzity v Trnave – za dlhoročné úsilie v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, za vnášanie pro-life hodnôt do medicínskeho a univerzitného prostredia a za organizovanie úspešného cyklu medzinárodných konferencií Ochrana života.

Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v roku 2016 v kategórii Zahraničná osobnosť získavajú manželia a rodičia šiestich detí Kateřina a Radim Ucháčovci – za vzdelávacie a osvetové aktivity v pro-life oblasti; za zdôrazňovanie potreby chrániť každý počatý ľudský život nielen v kresťanskom, ale aj v sekulárnom prostredí; za systematickú prácu na zmene myslenia spoločnosti, aby chránila životy detí aj pred narodením a pomáhala tehotným ženám a matkám v zložitej životnej situácii.

Cenu Antona Neuwirtha za ochranu života v roku 2016 v kategórii Organizácia získava Tropic Team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. – za neúnavnú prácu tímu lekárov a sociálnych pracovníkov, ktorí už štrnásty rok pomáhajú zachraňovať ľudské životy v najchudobnejších krajinách sveta, obetujúc svoj čas a úsilie v zmysle slov profesora Vladimíra Krčméryho: „Boh nás na tejto zemi nenajal ako údržbárov, ale aby sme jeho dary rozvíjali a rozmnožovali.“  Ocenenie prevzal prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., podpredseda Tropic Teamu.

Fórum života o. z. a Áno pre život n. o. srdečne všetkým oceneným gratulujú a želajú veľa inšpirácie a síl do ďalšieho života a pôsobenia v oblasti pro-life a pro-family.

INFORMÁCIE O LAUREÁTOCH:

Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD.

Pracoval ako stomatológ, od roku 1990 bol riaditeľom nemocnice v Trnave. Propagoval prirodzené plánovanie rodičovstva, a ženy, ktoré boli v rámci žiadosti o potrat alebo sterilizáciu predvolané do komisie, pravdivo informoval o realite požadovaných zákrokov. Problematikou ochrany života od počatia po prirodzenú smrť sa začal intenzívnejšie zaoberať ako člen Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov. Pro-life hodnoty uplatňoval aj ako politik a neskôr ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na obnovenej Trnavskej univerzite, kde pôsobí dodnes. Od roku 2000 každoročne organizuje v Trnave medzinárodné pro-life konferencie, ktoré získali pozitívny ohlas u odbornej i laickej verejnosti.

Kateřina a Radim Ucháčovci (ČR)

Radim Ucháč je prezidentom Hnutí pro život Česká republika, jeho manželka Kateřina stojí na čele organizácie Res Claritatis, ktorá sa venuje vydavateľskej a spravodajskej činnosti z oblasti pro-life a kresťanského diania. Obaja sa snažia oslovovať s myšlienkou ochrany života od počatia politikov a odbornú verejnosť, prevádzkujú Poradňu Aqua vitae zameranú na bezplatnú pomoc ženám čakajúcim nečakané dieťa, organizujú prednášky a rozbehli projekt konkrétnej pomoci ženám, ktoré sú nútené k umelému potratu pod názvom „Nesoudíme. Pomáháme.“ V neposlednom rade do ich aktivít patrí organizovanie pochodov za život. Ten najbližší – národný – sa chystá 2. apríla v Prahe a v ich mene pozývame na toto podujatie aj všetkých prítomných na tejto konferencii.

Tropic Team Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o.

Tropic Team priamo alebo prostredníctvom svojich partnerov a spolupracovníkov participuje na niekoľkých desiatkach rozvojových projektov v 25 krajinách sveta na 5 kontinentoch, predovšetkým v oblastiach postihnutých humanitárnymi katastrofami, hladomorom a vojenskými konfliktmi. Vďaka za misijnú a vedeckú prácu s nesmiernym rozmerom ľudskosti patrí všetkým členom tropického tímu VŠ sv. Alžbety, aj ich blízkym spolupracovníkom.

 

 

 

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.