V Nevoľnom si spolu s Mons. Cyrilom Vasiľom pripomenuli výročie požehnania pamätníka nenarodeným

V sobotu 25. februára navštívil pri príležitosti 5. výročia inštalácie a požehnania Diecézneho pietneho miesta pochovávania potratených detí (DPMPPD) farnosť Nevoľné sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ. O 10.00 h Mons. Cyril Vasiľ v miestnom kostole Premenenia Pána celebroval svätú omšu, po ktorej navštívil miestny cintorín, kde sa DPMPPD nachádza.

Slávnosti sa zúčastnilo 16 kňazov z Banskobystrickej diecézy, bývalý generálny vikár BB diecézy a neskôr administrátor BB diecézy Mons. Marián Bublinec, súčasný generálny vikár BB diecézy Mons. Branislav Koppal, koordinátorka KBS pre ľudské práva Renata Ocilková, autor pamätníka akademický sochár Milan Ormandík, starostovia okolitých obcí a veriaci z dekanátov Žiar nad Hronom a Krupina.

„Stať sa hlasom tých, ktorí nemajú hlas je veľkou službou celému ľudstvu. Pre tie deti, ktoré nemajú možnosť ozvať sa, nemajú možnosť sa vyjadriť k tomu, čo niekto nazýva právom voľby je potrebné pozdvihnúť hlas na ich mieste a za nich. Aby sme raz mohli predstúpiť aj my pred Pána s čistým srdcom a povedať: Za tých ktorí museli mlčať, nemlčali sme my.

Každý krok, ktorý sa urobí k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, od pietnej spomienky, cez scitlivovanie duší až po legislatívne úpravy, bude tým najväčším darom pre Slovensko, pretože bude pomáhať zveľaďovať vedomie ľudskej dôstojnosti a hodnoty ľudského života. Považujem to za veľký prínos pre scitlivovanie svedomia národa. Vďaka patrí každému z vás, kto bojuje za tie základné ľudské hodnoty. Môžeme diskutovať o množstve vecí, ale toto je asi posledná barikáda. Ak sa človej rozhodne ustúpiť v tejto veci, tak stratil zmysel pre seba samého. To bude prvý krok k zániku človeka, ako fenoménu, ktorý si je vedomí svojej dôstojnosti .

Dnes žijeme v svete, kde sa masové vraždenie už nepovažuje za samozrejmé. Citlivo vnímame vojny či genocídy. A nikto nepovažuje za samozrejmé, že víťaz ma právo vyvraždiť nejaké mesto, alebo skupinu ľudí. A je to úplne v poriadku, pretože je to scitlivovanie celosvetového svedomia a vedomia. Ale súčasne sme v situácii, kde tak pilátovsky a schizofrenicky považujeme za výdobytok iné vraždenie, ktoré už nie je také očividné, nie je tak viditeľné a považuje sa za znak ľudskej slobody, za znak možnosti rozhodnúť sa a rozhodnúť o živote niekoho iného. Tu existuje celosvetová mašinéria, ktorá uspáva, narkotizuje ľudské svedomie a verejnú mienku a v nímanie, aby sa táto problematika nestala verejne citlivou a známou,“ povedal arcibiskup Cyril Vasiľ.

„Na Slovensku sa nám podarilo v roku 2012 vytvoriť v Nevoľnom unikátny projekt – prvé spoločné hrobové miesto pre potratené deti. V roku 2016 pribudli ďalšie tri takéto hrobové miesta na cintorínoch v Prestavlkoch, Svätom Jure a Košiciach. Veľká úcta patrí všetkým rodičom nenarodených detí, ktorí majú odvahu v najťažšom období svojho života čeliť mnohým problémom v nemocniciach a doslova si vydobyť právo dôstojne pochovať svoje dieťa. Vďaka patrí všetkým otcom biskupom, kňazom, aktivistom a všetkým tým, ktorí nezabúdajú na deti, ktorým pre nedostatok lásky a odvahy ich blízkych, bolo odopreté právo na život. Vďaka takýmto miestam sa šíri osveta, že rodičia majú plné právo svoje potratené dieťa pochovať. Zároveň sú pripomienkou všetkým, že aj potratené deti majú plnú ľudskú dôstojnosť. Trojmetrový kamenný pomník spoločného hrobového miesta v Nevoľnom má pripomínať piate Božie prikázanie a vyjadriť jasný nesúhlas s umelým potratom,“ dodal Jaroslav Slašťan, iniciátor výstavby DPMPPD.

Po návšteve Nevoľného si arcibiskup Cyril Vasiľ v susednej farnosti Kremnica, prezrel interiér Kostola sv. Františka z Assisi a priestory bývalého františkánskeho kláštora, ktorý sa nachádza v spodnej časti námestia a je súčasťou barokového Kostola sv. Františka z Assisi.

Zdroj článku: TK KBS

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.