ZACHRÁŇME ŽIVOTY MÁ 15 ROKOV. BLAHOŽELÁME

Margaréta, Monika, Nora, Janka, Simona, Hilda, Tina, Sára, Monis, Andy, Nela, Ľubica, Svetlana… a mohli by sme pokračovať ďalej. V Zachráňme životy sme pomohli za 15 rokov viac ako 3,3-tisíc ženám. Priamo do projektu finančnej podpory sme zaradili 231 z nich. Ich spoločným menovateľom je tehotenstvo v ťažkej životnej situácii, minimálne alebo žiadne rodinné zázemie a otázka: Ako ďalej?

Nela má 22 rokov. Od dvoch rokov žila v detskom domove a ako sama hovorí, nesie si odtiaľ do života doživotnú traumu a zlé zážitky. Čaká druhé dieťatko, partner a otec detí ich opustil. Istý čas žila v ubytovni a momentálne býva v krízovom centre…

Svetlana má 42 rokov a je vdova. S manželom sa im postupne narodili tri deti. Najstaršie má trinásť a najmladšie šesť rokov. Manžel tragicky zahynul. Jeho smrť otriasla ich životmi po všetkých stránkach. Vo Svetlaninom živote sa ocitol iný muž, s ktorým otehotnela… 

Simona má 29 rokov, žije v Košiciach a je matkou štyroch detí. So svojou rodinou nemá dobré vzťahy, väčšinu detstva prežila s rodičmi a súrodencami v zariadeniach núdzového bývania. Na svoje štvrté dieťatko sa veľmi tešila, avšak od partnera, ktorý sa často správal agresívne, bil ju, žiarlil a kontroloval, musela odísť…

To sú len čriepky z neveľmi čierno-bielych životov žien, ktorým projekt Zachráňme životy pomáha. K minulosti sa nevracia, apel na zodpovednosť a nevyžiadané rady nedáva. Podáva pomocnú ruku tu a teraz. “Ženy, ktoré sa na mňa obrátili často potrebovali len vypočuť, povzbudiť, rozmotať to ich klbko života a postupne nájsť svetlý bod budúcnosti,” opisuje hlavná koordinátorka projektu Mária Demeterová a pokračuje, že ani jedna nechcela ísť sama dobrovoľne na potrat. Skôr ju k tomu tlačilo okolie, partner, rodičia, rodinní príslušníci. “Keď tie ženy, pocítili podporu, povzbudenie a uistenie, že na to nebudú samé, našli v sebe silu a rozhodli sa nechať si dieťatko pri sebe. Ľudia ochotní pomôcť im aj pomoc skutočne poskytli. Napriek tomu, že to majú aj tak veľmi ťažké, spolu to zvládame a ony majú predovšetkým pokoj v duši,” dodáva Mária Demeterová. 

Projekt Zachráňme životy vznikol 6. decembra 2007. Ide o systém pravidelnej mesačnej finančnej pomoci určenej na záchranu života dieťatka a pomoc jeho matke. Na jednej strane stoja darcovia, na druhej príjemkyne pomoci. Darcovia sú ľudia dobrej vôle, ktorí sa rozhodli podporovať konkrétnu príjemkyňu pomoci v projekte alebo ľubovoľnú z nich pravidelným alebo jednorazovým príspevkom. Tento dar sa potom ženám podľa transparentných podmienok a poskytnutých služieb mesačne vypláca. Základnou podmienkou zaradenia do projektu je, aby sa s príjemkyňou pomoci a s jej deťmi odborne pracovalo. Chod projektu zastrešuje Fórum života. 

Počas zložitej situácie súvisiacej s vojnou na Ukrajine, rastom cien za energie, potraviny a bývanie sme okrem poradenstva, sprevádzania a finančnej pomoci v spolupráci s partnerskými organizáciami priebežne zabezpečovali hmotnú a potravinovú pomoc pre tehotné ženy a matky s deťmi v zložitej sociálnej situácii (mlieko, plienky, ošatenie, hygienické prostriedky, základné potraviny).

15 rokov fungovania projektu Zachráňme životy v číslach

·         Počet riešených prípadov 3 300

·         Priemerný mesačný počet riešených prípadov 21

·         Počet žien v projekte  231

·    Priemerný mesačný počet žien v projekte 18 (podľa množstva darovaných prostriedkov)

·         Počet narodených detí 216

·         Priemerný mesačný príspevok vyplatený príjemkyniam pomoci 4 120 eur

·         Celkový počet darcov cez systém Zachráňme životy 601

·         Celkový počet spolupracujúcich organizácií  51

Projekt Zachráňme životy má za sebou 15 rokov krásnej práce, keď podával pomocnú ruku. Ukazuje sa, ako veľmi potrebný projekt, vďaka ktorému sa zachránilo veľa životov. Bez vás, pravidelných darcov a podporovateľov, by to však nešlo. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Viac informácií o projekte nájdete na www.zachráňmeživoty.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.