Archív značiek: pastiersky list

  • Na stránke blog.sme.sk sme našli zaujímavý blog Renáty Ocilkovej: Keď som asi pred 13 rokmi bola na stáži v Drážďanoch, zhodou okolností tam bol v tom čase na študijnom pobyte aj môj kamarát z Kanady. Keď sme sa to o sebe dozvedeli, potešili sme sa obaja, že máme v „cudzine“ priateľa a tak s... [read more]