Svetový kongres rodín vo Varšave

IV. svetový kongres rodín s heslom „Rodina – jar pre Európu a svet“ sa konal vo Varšave v dňoch 11. – 13. mája 2007. Na kongrese sa zúčastnilo asi 3200 účastníkov z viac ako 60 krajín z celého sveta. Slovensko zastupovalo 15 delegátov, medzi nimi zástupcovia Fóra života, Inštitútu pre rodinu v Bratislave a ďalší odborníci.

V rámci programu odznela takmer stovka príspevkov od popredných odborníkov a verejných činiteľov zo všetkých kontinentov. Jednotlivé príspevky sa dotýkali samotnej podstaty rodiny a manželstva, ktoré, ako povedal kardinál Alfonso Lopez Trujillo, predseda Pápežskej rady pre rodinu prostredníctvom svojho vyslanca Grzegorza Kaszaka „je vpísané do srdca každého muža a ženy“.

Kongres analyzoval aj ohrozenia, ktoré vplývajú na rodiny v celosvetovom meradle. Medzi nimi: umelý potrat, legalizácia zväzkov rovnakého pohlavia, pokles pôrodnosti, pornografia, útoky na rodinu v médiách či zábavnom priemysle. Kongres sa neobmedzil len na identifikáciu ohrození. Medzi spôsobmi pomoci rodine boli spomenuté najmä daňová politika, komunitné iniciatívy no najmä náboženská obnova spojená s opätovným zdôraznením hodnoty človeka.

Účastníci si viackrát spomenuli na prínos „pápeža rodiny“ Jána Pavla II. do sociálnej náuky Cirkvi, ktorá ponúka kresťanom jasné princípy a kritériá pre rodinnú politiku v kresťanskom duchu. Kongres si uctil tiež nedávno zosnulého zakladateľa Inštitútu pre štúdium rodiny v Lomiankach Kazimirza Majdanskeho.

Odborníci sa zhodli, že najbezpečnejším miestom pre deti je ich prirodzená rodina, najnebezpečnejším kohabitujúce páry. Nemožno sa viac na rodiny pozerať iba optikou práv dospelých jednotlivcov, ale je potrebné začať vážne vnímať rodinu optikou potrieb dieťaťa, najzraniteľnejšej súčasti spoločnosti.

Kongres sa venoval aj postaveniu rodiny voči spoločnosti a osobitne voči štátu. Ústami Ellen Sauerbrey, námestníčky štátneho tajomníka USA pre populáciu, utečencov a imigráciu: „Rodina je najstaršia ľudská inštitúcia, prvá a najdlhšie pretrvávajúca komunita jednotlivcov, ktorí sa spolu snažia o spoločné dobro. Rodina predchádza všetky štáty, a možno ju nájsť vo všetkých kultúrach a vo všetkých dobách. Štát nevytvoril rodinu, ale naopak, rodiny vytvorili štát.

Výstupom z kongresu je Varšavská deklarácia IV. Svetového kongresu rodín.

Svetový kongres rodín je medzinárodná sieť prorodinne orientovaných organizácií, akademikov a lídrov, ktorí sa snažia o obnovu prirodzenej rodiny ako základnej sociálnej jednotky a semenišťa občianskej spoločnosti. Doteraz sa uskutočnili svetové kongresy rodín v Prahe (1997), Ženeve (1999), Mexiku (2004).


Viac informácií o Svetovom kongrese rodín nájdete na: http://www.worldcongress.org/WCF4/wcf4.ini.htm

Znenie Varsavskej deklaracie si mozete precitat tu: Preložil ju Štefan Kováč

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.