Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia – pripomienkové konanie

Ministerstvo zdravotníctva SR dalo 29. novembra 2007 do pripomienkového konania Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia. Jedná sa o strategický dokument vlády. Je to už tretí pokus (prvé dva boli uskutočnené za ministra R. Zajaca) ako dostať silne liberálne orientovaný národný program do úloh vlády.

Podobne ako predchádzajúce dva pokusy aj ten najnovší je pre Fórum života absolútne neprijateľný, pretože nespĺňa ani elementárne faktory, aké by takýto materiál mal spĺňať (je ideologicky zaťažený, nevyvážený, zavádzajúci, neprešiel celospoločenskou diskusiou atď.). Preto vás chceme vyzvať, aby ste zaslali ministerstvu svoje stanovisko – ak môžete, tak aj v mene nejakej skupiny ľudí alebo organizácie – a jasne požadovali zásadné prepracovanie materiálu. Fórum života pripravilo pripomienky k tomuto materiálu, ktoré si môžete prečítať tu: Zásadné pripomienky k Národnému programu sexuálneho a reprodukčného zdravia. Som si istý, že ak nezostaneme ľahostajný k tejto hrozbe, podarí sa nám zastaviť prijatie programu, ako sa to už podarilo v minulosti.

Chceme vás preto poprosiť o podporu, v prípade, že sa s našimi pripomienkami stotožňujete. Aj keď sme pripomienky Ministerstvu zdravotníctva už doručili, môžete ich stále podporiť elektronicky. Vaša podpora bude potrebná v prípadnom pripomienkovom konaní s ministerstvom.

S úctou,

Marek Michalčík

výkonný riaditeľ

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.