Na Pohode sa dalo dozvedieť aj o projekte Zachráňme životy

Občianske združenie Fórum života prezentovalo tento rok na festivale Pohoda projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám Zachráňme životy. Dobrovoľníci združenia boli počas festivalu rozdali 800 letákov zameraných na projekt Zachráňme životy a ďalšie informačné a prezentačné materiály. Pevnou súčasťou dobrovoľníckej práce v stánku Fóra života boli aj diskusie o počiatku života, o živote pred narodením a o úcte k ľudskému životu.  
 
Počas polročného fungovania systému Zachráňme životy sa vďaka pomoci darcov narodilo 6 bábätiek, v systéme bolo zaradených 10 žien a darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou 221 506,- Sk. Na zaradenie do systému už čakajú ďalšie ženy v krízovej životnej situácii. Pomôcť môže každý, kto sa rozhodne pravidelne alebo jednorazovo prispieť na číslo účtu 0424246346/0900. Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných čiastkach a ich použití ako aj kontaktné informácie sú k dispozícii na stránke www.zachranmezivoty.sk.
 
„Festival Pohoda každý rok vytvára ideálnu atmosféru na diskusie najrozličnejšieho druhu. Túto atmosféru oceňujú aj naši dobrovoľníci a preto sa na Pohode cítia vždy výborne. Na festivale sa nám opäť potvrdilo, že medzi mladými vládne veľká neinformovanosť o živote dieťaťa pred narodením. Na druhej strane nás veľmi teší záujem mladých o tajomstvo života a o hľadanie pravdivých odpovedí na etické otázky súčasnosti,“ – hovorí riaditeľ združenia Marek Michalčík.
 
Fórum života ďakuje všetkým dobrovoľníkom za ich obetavú prácu a tiež organizátorom festivalu za možnosť prezentovať na Pohode tému ochrany života.   
 
Tu si môžete pozrieť niekoľko fotografií.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.