Fórum života víta zlepšenie informovanosti žien pred umelým potratom

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes podpísal zákon, ktorým sa zavádza lepšia informovanosť žien pred umelým potratom, posilňuje sa právo rodičov vyjadriť súhlas s potratom ich neplnoletej dcéry a zavádza sa dvojdňová lehota od poučenia na to, aby si žena  v pokoji premyslela, či potrat podstúpi.
 
Fórum života oceňuje a ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili k prijatiu tohto dôležitého zákona. Súčasťou informovaného súhlasu bude aj informácia o alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, vrátane informácie o finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Za týmto účelom bude Ministerstvo zdravotníctva viesť zoznam organizácií, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.
 
„V najbližších dňoch pošleme ministrovi zdravotníctva list, v ktorom ho požiadame, aby našu organizáciu zaradil do zoznamu poskytovateľov pomoci tehotným ženám v núdzi,“ povedal dnes Marek Michalčík, riaditeľ Fóra života. Fórum života a jeho členské organizácie poskytujú pomoc tehotným ženám v núdzi už takmer 15 rokov. Vďaka novému zákonu sa o Fóre života a podobných organizáciách dozvedia všetky ženy, ktoré premýšľajú o umelom potrate. „Sme tu preto, aby sme práve takýmto ženám pomáhali. Som presvedčený, že lepšia informovanosť pomôže uchrániť mnohé ženy a ich deti pred umelým potratom.“
 
Fórum života navrhlo prijať zmeny týkajúce sa informovanosti žien pred umelým potratom už v roku 2007. Dôvodom bola nízka informovanosť žien pred umelým potratom, pretože mnohé ženy nemali potrebné informácie o možných negatívnych dôsledku potratu zo zdravotného hľadiska a nevedeli ani o možnostiach iných riešení svojej ťažkej životnej situácie.
  
Fórum života združuje 37 organizácií a desiatky odborníkov, ktorých cieľom je budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Konkrétnu pomoc tehotným ženám v núdzi zabezpečuje prostredníctvom svojich členských organizácií ako aj prostredníctvom systému Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk).
 
Fórum života, 25. august 2009

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.