Stovky pro-life aktivistov sa zhromaždili vo Viedni na proteste proti starostovi

Na začiatku septembra sa asi 500 demonštrantov zhromaždilo, aby protestovali proti rozhodnutiu starostu Viedne Michaela Häupla, ktorý organizoval oslavu 30. výročia prvej rakúskej potratovej kliniky, ktorá je prevádzkovaná podľa smerníc organizácie a počas existencie už usmrtila vyše 300 000 detí.
Okrem pro-life Rakúšanov sa protestu zúčastnili aj predstavitelia Human Life International, Tradition, Family and Property, Doctors for Life či slovenského Centra pre bioetickú reformu a rakúskej politickej strany Die Christen.
Demonštrácii predchádzala svätá omša, ktorú celebroval salzburský svetiaci biskup Andreas Laun. Demonštranti sa následne vydali na pochod od kostola k radnici. Niektorí niesli aj obrazy detí po potrate.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.