Na festivale Pohoda bude pohoda už od počatia


Občianske združenie Fórum života, ktoré sa zaoberá ochranou života od počatia po prirodzenú smrť, bude už po šiestykrát prezentovať svoju činnosť na festivale Pohoda v rámci Trhoviska neziskoviek. Pod heslom „Pohoda od počatia“ bude na festivale prítomné so svojim informačným stánkom, v ktorom budú dobrovoľníci, sociálny pracovník, gynekológ i psychológ pripravení diskutovať a ponúkať informácie o združení a jednotlivých projektoch. Pri stánku sa bude možné odfotografovať pri originálnej fotostene, ale tiež podpísať petíciu proti výstavbe megakasína na Slovensku.

Tak ako počas celého roka, tak aj na festivale Pohoda chceme byť hovorcami nenarodených detí, aby mohli prežívať pohodu už od počatia. Tento rok budeme na Pohode predovšetkým propagovať náš nový projekt poradne pre ženy a dievčatá s názvom Alexis. Okrem základných informácií o formách a obsahu poradenstva bude v našom stánku možnosť priamo sa poradiť aké pozitívne riešenia situácie má k dispozícii žena zaskočená neplánovaným tehotenstvom.“ – vysvetlil výkonný riaditeľ Fóra života Marek Michalčík. 

Poradňa Alexis je zameraná na poradenstvo pre cieľové skupiny žien a dievčat, ktoré uvažujú o umelom potrate, trápi ich tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, majú rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, alebo prežívajú emocionálnu a psychickú nevyrovnanosť v súvislosti s tehotenstvom. Poradenstvo je poskytované emailovou formou, telefonicky a osobne. Všetky potrebné informácie a kontakty sú dostupné na webovej stránke www.alexisporadna.sk

Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám a ich deťom Zachráňme životy, na rozdiel od nového projektu Alexis, funguje už viac ako dva roky. Za ten čas sme konkrétne pomohli 33 tehotným ženám v núdzi a mohlo sa narodiť 28 detí. Tento projekt je určený pre ženy, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, ale aj pre tých, ktorí im chcú pomôcť prekonať túto kritickú situáciu. Každý môže prispieť na záchranu dieťaťa na číslo účtu 0424246346/0900. Na pomoc žene a záchranu dieťaťa smeruje 100 % z darovanej sumy. Viac informácií o projekte je na stránke www.zachranmezivoty.sk.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.