USA : Vyškrtnutie slov „matka“ a „otec“ !

Slová „matka“ a „otec“ boli dlhodobo kandidátmi na vyčiarknutie z oficiálnych dokumentov v Spojených štátoch, od januára tohto roka zmiznú napríklad zo žiadostí o vydanie cestovného pasu. Nahradiť ich majú rodovo (genderovo) „korektné“ oslovenia – rodič 1 a rodič 2.  Úrad zodpovedný za vydávanie cestovných pasov obhajuje v oficiálnom vyhlásení tento krok „zvýšením rodovej neutrality a identifikácie rôznych typov rodín“.
Hovorkyňa úradu, Brenda Spragueová, sa vyjadrila,že „nejde o krok politickej korektnosti, ako skôr o prispôsobenie sa súčasnej medicíne a novým reprodukčným technológiám.
Zmena potešila najmä bojvníkov za práva homosexuálov, ktorí vyzdvihujú najmä možnosť požiadať o pas pre rôzne typy rodín bez obáv, či vláda uzná ich formu rodiny.
Robert Jeffress , pastor baptistikcého spoločenstva v reakcii na zmenu povedal : „Je to súčasť snahy o odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou a o niečo, čo má ambície akceptovať výklad, že nei sú potrební obaja rodičia, matku aj otca na to, aby bola zaistená dobrá výchova dieťaťa“. 


Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.