25. marec – Deň počatého dieťaťa sa blíži

„Život je krásny. Chráňme ho od počatia!“

Pomôžte nám s organizovaním kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú organizujeme už po jedenástykrát.

Tento rok sme sa v príprave kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa chceli vrátiť k jej počiatkom. Rozhodli sme sa preto pre vizuál malého dieťaťka a pre slogan: Život je krásny. Chráňme ho od počatia!

Vizuál bilboardu na stiahnutie. (náhľad)
Vizuál plagátu na stiahnutie. (náhľad)
Vizuál letáku na stiahnutie. (náhľad)

Medializácia
V rámci medializácie kampane počítame s 200 bilboardmi, 60 000 letákmi, 2 000 plagátmi a niekoľkými stovkami spotov v televíziách, vrátane Jednotky (STV). Na TV spote a aktualizácii stránky www.25marec.sk práve pracujeme. K dispozícii budú aj letáky k projektom Alexis a Zachráňme životy, ostatné letáky Fóra života i aktuálne číslo časopisu Spravodajca o. z. Fórum života.
 

Zapojte sa
25. marec – Deň počatého dieťaťa je naša najväčšia kampaň. Využite, prosím, túto príležitosť, zapojte sa aj vy, aby si čím viacerí na Slovensku uvedomili, že život je krásny a treba ho chrániť už od počatia.

Kontakt
Ak nám chcete pomôcť kontaktujte nás na: kancelaria@www.forumzivota.sk alebo na telefónnom čísle 0903 533 946.

Ako nám môžete pomôcť
Pomôcť nám môžete šírením informačných materiálov a bielych stužiek, umiestnením banerov na vašich stránkach, odporučením stránky www.25marec.sk svojim priateľom a známym, zapojením sa do skupiny Za život na Facebooku alebo pozvaním priateľov do tejto skupiny, zorganizovaním stretnutia alebo nejakej aktivity vo vašom regióne, vo farnosti, na škole či v mládežníckom klube… A samozrejme, nezabudnite kampaň podporiť v týždni od 21. 3. 2011 nosením bielej stužky.

Podporte kampaň finančne
Veľmi nám pomôže aj finančný príspevok, pretože zatiaľ nemáme kryté všetky náklady, ktoré sú s kampaňou spojené. Môžte ho poukázať na:
Číslo účtu: 0422874576/0900
Adresa:  Fórum života, Heydukova 14, 811 08, Bratislava.

Ďakujeme
Chceme poďakovať všetkým, ktorí  nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a iste ešte aj pomôžu. Predovšetkým veľká vďaka patrí pracovníkom reklamnej agentúry Feriva, ktorí nám nezištne pomáhajú, ale tiež ostatným našim partnerom, bez ktorých by kampaň nemohla byť realizovaná v takej kvalite a rozsahu.
Ďakujeme za „kúpu“ bilboardu týmto darcom. Aktualizovaný zoznam darcov na stiahnutie.
Ešte raz srdečná vďaka!

PS:
25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.
Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!
V roku 2011 sa uskutoční 11. ročník kampane!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.