Seminár Zodpovedné rodičovstvo – Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v Banskej Bystrici a Centrum pre rodinu v Žiline pod záštitou Donum Vitae pozýva na celodenný seminár: Zodpovedné rodičovstvo – Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.

Seminár sa uskutoční 17. septembra 2011 od 09:00 do 17:00 hod. v Banskej Bystrici a je vhodný najmä pre snúbencov, mladých manželov, učiteľov náboženstva a etiky, ženy po pôrode alebo potrate, pre tých, ktorí chcú opustiť používanie antikoncepcie, pre tých, ktorí pomáhajú formou prednášok pri pastorácii mládeže, snúbencov a manželov vo farnostiach a chcú získať viac aktuálnych vedomostí.

Témy:
Billingsova ovulačná metóda – hodnota plodnosti, vedenie záznamov,
Teológia tela
Morálne problémy súčasnej doby


Možnosť obnoviť si neplatný certifikát BOM. Je potrebné sa prihlásiť do 10. septembra 2011 rodinabb@rodinabb.sk, 0915 973 985, 0903 722 188. Príspevok pre manželský pár 7 €, jednotlivec 5 €.

Viac informácii na plagátiku.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.