Ministerstvo chce z peňazí daňových poplatníkov financovať sterilizácie a antikoncepciu

Dňa 2. 8. 2011 predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) do pripomienkového konania legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách. Súčasťou návrhu je aj bezplatné poskytovanie antikoncepcie a preplácanie sterilizácií občanom žijúcim v sociálne vylúčených spoločenstvách (ide prevažne o Rómov).

Fórum života v spolupráci s HFI – Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravili hromadnú pripomienku, ktorú môžete podporiť na tejto stránke. Potrebný počet respondentov pre hromadnú pripomienku je 500. Pomôžte nám prosím dosiahnuť toto číslo a dať najavo vláde, že si neželáme financovanie antikoncepcie a sterilizácií z verejných zdrojov. Súčasne tým dáme vláde jasne najavo, že by mala pomoc sociálne vylúčeným skupinám poskytovať bez diskriminácie a rasizmu.

Hromadnú pripomienku budeme zasielať ministerstvu najneskôr v piatok 19. 8. 2011 (v deň ukončenia pripomienkového konania). Svoje podpisy však môžete pripojiť aj po tomto termíne.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.