Vo Francúzsku túži 77% ľudí po pevnom manželskom zväzku

Na základe prieskumu, realizovaného pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Rodiny a spoločnosť. Cesty rozvoja v budúcnosti“ konanej v Paríži koncom septembra, si väčšina Francúzov želá pevný manželský zväzok. 
Cieľovou skupinou boli ľudia vo veku 18 rokov a viac a zúčastnilo sa ho 940 respondentov. 
Podľa výsledkov prieskumu si 77% opýtaných želá pevný manželský zväzok, pričom vo vekovej kategórii 25-34 rokov tento podiel vzrástol až na 89%. Prieskum mal určitý súvis aj s budúcoročnými prezidentskými voľbami, 55% opýtaných a 77% katolíkov sa vyjadrilo, že hlas dajú len kandidátovi, ktorý bude mať ako jednu z prioritných oblastí programu rodinnú politiku a ochranu rodiny. 
Respondenti odpovedali aj na viaceré otázky týkajúce sa príčin rozvodov : podľa 55% opýtaných sa ľudia nesnažia zachrániť ohrozené manželstvo, 43% vidí problém v čoraz dlhšom pracovnom nasadení žien a väčšej nezávislosti od mužov, 36% si myslí, že v spoločnosti sa znížila miera pretvárky a preto nemusia dvojice ostávať spolu. 33% pripisuje vysoký počet rozvodov ekonomickým problémom a nezamestnanosti partnerov, rovnako si 33% myslí, že je potrebná zmena celkovej mentality spoločnosti prípadne pomoc zvonku, 25% sa vyjadrilo, že potrebujú materiálnu pomoc, najmä možnosť vlastného bývania, dobrej práce ako aj možnosť zladenia profesionálneho života so životom osobným.
Prieskum realizoval súkromný inšitút Ipsos, spoluiniciátorom bola Francúzska biskupská konferencia a katolícky týždenník „La Croix“. 
 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.