Kanada : občania uprednosťnujú liečenie a tíšenie bolesti pred eutanáziou

Nový prieskum verejnej mienky naznačuje, že obyvatelia Kanady sú naklonení predovšetkým liečeniu a mierneniu bolesti namiesto eutanázie. Až 95% respondentov si myslí, že by sa táto oblasť mala dostať do programového vyhlásenia každej vlády ako jedna z prioritných.
Medzi najvyššie priority ju zaraďuje 66 percent opýtaných, medzi stredné 29%.
„Legálne eutanázie by nám mohli priniesť niečo, čo nikto z nás nechce – usmrcovanie ľudí bez súhlasu“, konštatuje Monica Roddis z organizácie LifeCanada.
Občania sa obávajú dopadu liberalizácie zákonov o eutanázii na starších ľudí, predovšetkým ich zneužívania a usmrcovania bez súhlasu, ako sa v posledných rokoch neraz deje v Belgicku a Holandsku – v Holandskom kráľovstve bolo v roku 2009 usmrtených 550 pacientov bez výslovného súhlasu. 74% opýtaných vyjadrilo obavy z podobných scenárov po liberalizácii eutanázie.
Organizácia LifeCanada upozorňuje, že len tretina Kanaďanov má prístup k adekvátnej paliatívnej starostlivosti. Väčšina respondentov si myslí, že pacienti môžu byť v prípade liberalizácie eutanázie nútení k súhlasu s ňou, viac ohrozené sú podľa nich ženy.
Prieskum bol uskutočnený na vzorke 2000 respondentov so smerodajnou odchýlkou +/-2,2%.
Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.