Fórum života vyzvalo poslancov na zlepšenie ochrany práv počatých detí


Fórum života v súvislosti s blížiacim sa Dňom počatého dieťaťa dnes o 15,00 doručilo poslancom NR SR list, v ktorom ich vyzýva, aby využili nasledovné volebné obdobie na zmenu zákonov, ktoré odopierajú počatým deťom základné ľudské právo na život. Podľa Fóra života by zákony v právnom štáte mali byť v prvom rade v súlade so základnými ľudskými právami a potom by mali odrážať aj aktuálnu úroveň spoločenského želania a vedeckých poznatkov. „Myslíme si, že 25-ročný, ale stále platný zákon o umelom prerušení tehotenstva, nespĺňa ani jednu z týchto podmienok.“ – povedal k situácii Marek Michalčík, výkonný riaditeľ Fóra života.

V liste sa uvádza:
„Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus, ktorý si Fórum života nechalo vypracovať na jeseň 2011, si iba 25 % občanov Slovenska myslí, že umelý potrat by mal byť dovolený z akýchkoľvek dôvodov. Naopak, vyše polovica respondentov (53 %) uviedla, že by mal byť dovolený iba z veľmi vážnych dôvodov a k tomu 16 % si myslí, že by nemal byť dovolený vôbec. Legislatíva by mala dôsledne chrániť každý ľudský život – bez ohľadu na fázu vývinu. Súčasná veda dokazuje, že ľudský život je „nepretržitá a nedeliteľná kontinuita začínajúca počatím, kde každá vývojová fáza je rovnako dôležitá a všetky fázy sú na sebe závislé.“ (Fedor-Freybergh)
Vyzývame Vás, aby ste hľadali cesty na zlepšenie ochrany práv počatých detí aspoň v miere spoločenského konsenzu a akceptovania aktuálnych vedeckých poznatkov o  živote človeka v prenatálnom štádiu vývinu. Veď je absurdné, aby ochrana zvierat bola silnejšia ako ochrana počatého dieťaťa!“

Okrem zmeny zákonov boli poslanci listom vyzvaní aj na nosenie bielej stužky – symbolu kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa a na účasť na pochodoch za život, ktoré sa uskutočnia 25. marca v Bratislave a v Košiciach. 

Viac informácií o kampani je na stránke www.25marec.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.