Švédsko : Parlament bude rozhodovať o návrhu o umožnení umelého oplodnenia slobodným ženám

Švédsky parlament sa už dlhšiu dobu zaoberá návrhom poslancov troch vládnych strán, ktorí chcú dosiahnuť umožnenie vykonania procedúr asistovanej reprodukcie slobodným ženám.
Podľa názoru spomínaných zákonodarcov nie je správne, keď o možnosti mať dieťa rozhoduje prítomnosť mužského partnera a ženy by mali mať prístup k asistovanej reprodukcii v prípade, ak budú mať záujem porodiť dieťa.
Minister zdravotníctva Švédskeho kráľovstva zastáva postoj, že návrh nie je najšťastnejším riešením, pretože v prvom rade má právo dieťa na rodičov a nie dospelý človek na dieťa, zdôrazňuje, že právo na dieťa nie je nikde ustanovené ako ľudské právo. Upozorňuje aj na protiklady, keď v súčasnosti prebieha diskusia o zvýšenej potrebe prítomnosti otca v živote deťaťa a na druhej strane je tu iniciatíva odoberajúca deťom právo na otca.
Parlamentu už boli predložené návrhy a v dohľadnom čase by mali byť prerokované. V apríli minulého roka pritom podobný zákon, ktorý mal umožniť slobodným ženám prístup k umelému oplodneniu insemináciou, parlament odmietol.  

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.