Eutanázia sa v Holandsku podieľa až na štrnástich percentách úmrtí !

Podľa štatistík, ktoré sú bežne dostupné, je eutanázia príčinou smrti v necelých troch percentách prípadov. Tieto údaje však nezahŕňajú asistované samovraždy, ani nezohľadňujú fakt, že vyše 20% eutanázií nie je medicínsky dostatočne zdokumentovaných. V prípade týchto nezdokumentovaných prípadov sa jedná najmä o špecifické formy, najčastejšie uvedenie pacienta do kómy s následným odpojením od prísunu potravy a tekutín. Autor štúdie, Wesley Smith, ich nazýva pomaly postupujúcou eutanáziou.
Výskum následne zaujímavo teoreticky aplikuje štatistiku z Holandska na počet obyvateľov v USA, pričom uvádza, že v prípade zlegalizovania eutanázie by ročný počet úmrtí jej následkom dosahoval pri danom percente takmer 300 000 z celkového počtu približne 4,2 milióna .

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.