Zanietený zástanca kultúry života kardinál Burke navštívi Slovensko

Slovensko navštívi v dňoch 19. – 21. augusta prefekt Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, americký kardinál Raymond Leo Burke. Zúčastní sa 16. ročníka sympózia kánonického práva v Spišskej Kapitule, kde vystúpi so svojou prednáškou a 20. augusta navštívi Bratislavu. Pri tejto príležitosti sa o 11.00 pomodlí pri pomníku nenarodených detí pri Modrom kostolíku, kde sa stretne aj so zástupcami verejného života a tretieho sektora na Slovensku, medzi nimi aj s predstaviteľmi Fóra života. „Je úžasné, že sa budeme môcť osobne stretnúť s touto významnou osobnosťou a predstaviť jej fungovanie pro-life organizácií u nás,” hovorí predsedníčka občianskeho združenia Marcela Dobešová. Podľa nej je kardinál “prorokom života”, preto bude zaujímavé inšpirovať sa jeho skúsenosťami z USA, odkiaľ pochádza. “On už dávno vidí obrovský problém budúcnosti – ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť,” dodáva Dobešová.

Kardinál Burke je známy svojím zanieteným postojom v otázkach pro-life. Opakovane verejne kritizoval politikov, ktorí verejne zastávajú potraty, napriek tomu, že sa hlásia ku katolíckej viere. Ako diecézny biskup im odoprel prijímanie Eucharistie a požadoval od nich verejné pokánie. Je nositeľom viacerých ocenení za ochranu ľudského života. Ako uviedol pri jednom zo svojich nedávnych vystúpení, pro-life hnutia pôsobiace v USA v súčasnosti čelia “obdobiu intenzívneho zápasu” a poukázal na to, že súčasná americká vláda si svojou agendou proti životu a proti rodine “otvorene a agresívne zvolila úplne sekularistickú filozofiu.” Podľa kardinála Burkea, “sily, ktoré nás môžu zviesť po ceste kultúrnej smrti popieraním kresťanských koreňov našej kultúry sú mocné, a my musíme byť vytrvalí v povzbudzovaní všetkých, ktorí sa angažujú v boji za život a za kultúru života.”

Kardinál Raymond Leo Burke sa narodil 30. júna 1948. Od roku 2008 je prefektom Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry.  Predtým pôsobil ako biskup v La Crosse (1995-2003) a St. Louis (2003-2008). Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2010 vymenoval za kardinála.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.