Život ako dar – pozvánka na pešiu púť z Trnavy do Šaštína

V dňoch 13. – 15. septembra sa chystá pešia púť z Trnavy do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, so schválením farského úradu Rímskokatolíckej farnosti Tulipán v Trnave. Podujatie je venované podpore ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Začiatok je plánovaný 13. septembra o 9:00 v Kostole sv. Jozefa v Trnave. Trasa v dĺžke vyše 50 km povedie cez Suchú nad Parnou, Horné Orešany, Smolenickú Novú Ves (nocľah), Jahodník, Plavecký Mikuláš, Mikulášov, Lakšársku Novú Ves a Šaštín (nocľah). Púť vyvrcholí 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, svätou omšou s otcami biskupmi so začiatkom o 10:30.

Na pešiu púť sa je možné prihlásiť do 9. septembra e-mailom na adrese maria.svecova1@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0911255714. Treba si vziať spacák, karimatku, preukaz poistenca, ruženec, stravu a pršiplášť. Odvoz batožiny bude zabezpečený autom.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.