Tretí ročník Národného týždňa manželstva sa blíži

Už o dva mesiace – v dňoch 11. – 17. februára 2013 – bude na Slovensku prebiehať Národný týždeň manželstva (NTM). Blížiaca sa kampaň sa bude niesť v znamení hesla „Vernosť nie je slabosť“ a okrem iného prinesie príklady ľudí, ktorí napriek ťažkostiam a zložitým situáciám pri sebe stoja ako manželia a podporujú sa po celý život. Svoje príbehy môžete už teraz posielať na adresu info@ntm.sk, najlepšie z nich budú zverejnené na webovej stránke www.ntm.sk a budú odmenené.

Tipy a skúsenosti ohľadne Národného týždňa manželstva môžete získať počas špeciálneho workshopu, ktorý sa bude konať 12. januára 2013 o 17:00 hod. v priestoroch Domu QUO VADIS na Hurbanovom námestí v Bratislave.

Cieľom NTM je vytvoriť priestor na vyzdvihnutie hodnoty manželstva ako jedinečného vzťahu muža a ženy, založeného na vzájomnej úcte a láske a vyjadreného obojstranným verejným záväzkom. Základným cieľom je motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá či verejne známe osobnosti, aby podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. Ide však najmä o to, aby si manželia počas tohto týždňa uvedomili vzácnosť a hodnotu svojho vzťahu a obojstranného záväzku, vyjadrili si navzájom svoje ocenenie a lásku a oslávili tento týždeň ako sviatok a oživenie svojej lásky. Iniciatíva sa zrodila v rokiu 1997 v Anglicku. Jej zakladateľ Richard Kane sa vtedy rozhodol poukázať na dôležitosť a prínos manželstva pre spoločnosť i jednotlivca. Na Slovensku sa kampaň prvý raz rozbehla v roku 2011 a vo februári 2013 to bude už jej tretí ročník.  NTM nie je politicky ani nánoženský vyhranená iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva.

Ponuka pre dobrovoľníkov, ako môžu pomôcť pri organizácii NTM:
1. hľadať príbehy o manželstvách, vernosti, ktoré je možné zverejniť na povzbudenie a inšpiráciu
2. informovať o NTM, distribuovať materiály vo farnostiach, kostoloch, zboroch, spoločenstvách, regiónoch, obciach, skupinkách
3. zistiť a zabezpečiť zľavy pre manželské páry počas NTM – cenní sú najmä miestni podnikatelia, cukrárne, kaviarne, športoviská, plavárne, rôzne služby…
4. zorganizovať vo svojom okolí nejakú akciu pri príležitosti NTM (tipy budú priebežne zverejnené na stránke www.ntm.sk
5. informovať o NTM a miestnych akciách aj médiá (mestská televízia, rozhlas, noviny…)

Komplexné informácie pre dobrovoľníkov.

Kontakt:
Národný týždeň manželstva, o.z., Heydukova 12-14. 811 08  Bratislava
Predseda – Vladimír Sochor, tel. 0903 722 439

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.