Kalendár plánovaných podujatí Fóra života v roku 2013

26. január 2013 – Snem Fóra života, zasadačka mestského úradu v Rajeckých Tepliciach

26. január 2013 – Reprezantačný ples FŽ, Hotel Skalka v Rajeckých Tepliciach

11. – 17. február 2013 – Národný týždeň manželstva

16. marec 2013 – pochody za život (Bratislava, Košice)

16. – 25. marca 2013 – Kampaň Deň počatého dieťaťa (Biela stužka)

22. – 23. marec 2013 – Konferencia Vyber si život (téma Výchova detí v rodine,) zasadačka mestského úradu v Rajeckých Tepliciach

27. – 28. apríl 2013 – Púť k sv. Gianne v Rajeckých Tepliciach

22. september 2013 – Národný pochod za život v Košiciach

21. október – 8.november 2013 – Sviečka za nenarodené deti

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.