Iniciatívu za ochranu ľudskej dôstojnosti podpisujú aj Slováci

Aj Slovensko sa zapojilo do európskej iniciatívy občanov „Jeden z nás“, zameranej na zvýšenie ochrany ľudského života. Ak bude iniciatíva úspešná, bude znamenať koniec európskeho financovania aktivít, pri ktorých dochádza k ničeniu ľudských embryí. Týka sa to najmä oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Na spoločnej tlačovej konferencii to dnes uviedli zástupcovia združení Fórum života a Donum Vitae. Iniciatívu podporujú aj slovenskí europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik.

„Európa je taká, akou ju chceme mať. Ak nechceme, aby EÚ z našich daní podporovala aktivity, ktoré znižujú hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť, musíme to jasne povedať. To, ako pristupujeme k jedinej ľudskej bunke, sa vždy nakoniec premietne do všetkých oblastí spoločenského života, od zdravotnej starostlivosti cez sociálnu politiku až po dôchodkové zabezpečenie,“ uviedla europoslankyňa Anna Záborská.

“Málokedy máme takú výraznú možnosť presadiť pro-life postoj na celoeurópskej úrovni a zastať sa života pred kultúrou smrti! Iniciatíva Jeden z nás sa môže stať dôležitým krokom k víťazstvu života. Som pevne presvedčený, že bude úspešná,” zdôraznil europoslanec Miroslav Mikolášik.

Európska iniciatíva občanov je nový nástroj, ktorým môžu legislatívu EÚ ovplyvniť priamo jej občania. Pre úspech iniciatívy je potrebné, aby ju podporil aspoň jeden milión občanov Európskej únie (EÚ) z aspoň siedmich krajín únie. Európska komisia musí každú úspešnú iniciatívu starostlivo posúdiť a navrhnúť legislatívne opatrenia vyplývajúce z jej požiadaviek. Navrhnuté opatrenia sa potom môžu dostať na prerokovanie a schvaľovanie do Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy „Jeden z nás“ patrí:
• aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo predpokladajú ich zničenie;
• aby z prostriedkov EÚ nemohla byť financovaná výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskumy určené na vytváranie alebo ničenie ľudských embryí (napr. výskum na embryonálnych kmeňových bunkách). Naopak, eticky bezproblémovou je alternatíva výskumu na dospelých kmeňových bunkách a kmeňových bunkách z pupočníkovej krvi;
• aby rozvojová pomoc zo strany EÚ nemohla byť použitá na financovanie potratov, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom financovania organizácií, ktoré vykonávajú alebo podporujú potraty.

Iniciatívu môže podpísať fyzicky každý občan SR alebo iná dospelá osoba s trvalým pobytom na Slovensku. Podpisové hárky rozširujú mimovládne neziskové organizácie  Fórum života a Donum Vitae. Ďalšie informácie je možné nájsť na oficiálnej stránke iniciatívy „Jeden z nás“: www.oneofus.eu .

Kontakty:

Fórum života, o. z.
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
+421 903 533 946 / http:///
forumzivota@www.forumzivota.sk

Donum vitae, o.z.
Smreková 5, 010 07 Žilina
http://donum-vitae.webnode.sk/
donumvitaeoz@gmail.com

MUDr. Anna Záborská
Európsky parlament
Bât. Altiero Spinelli 03F353
rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
+32 (0)2 28 45923 / www.zaborska.sk
anna.zaborska@europarl.europa.eu
 
MUDr. Miroslav Mikolášik
Európsky parlament
ASP 03F349                     
rue Wiertz 60                                       
B-1047 Bruxelles
+32 2 28 45289 / www.mikolasik.sk
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu


Bratislava, 31. 1. 2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.