Vznikla Aliancia za rodinu

Na tlačovej konferencii v Bratislave bolo 12. decembra oficiálne predstavené založenie občianskej platformy Aliancia za rodinu:

Vyhlásenie Aliancie za rodinu

My, zakladatelia občianskej platformy Aliancia za rodinu, vzhľadom na čoraz častejšie spochybňovanie chápania manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny založenej manželstvom, sme sa rozhodli vytvoriť túto platformu, ktorá má ambíciu spojiť sily na podporu manželstva a rodiny.

Našou snahou bude naplnenie týchto cieľov:

–          aby manželstvo zostalo pevne definované v slovenskej legislatíve ako zväzok jedného muža a jednej ženy a aby bola táto definícia zabezpečená na najvyššej možnej legislatívnej úrovni;

–          aby boli mladí ľudia lepšie informovaní o zmysle, výnimočnosti a prínosoch manželstva a rodiny, ktorá vzniká manželstvom;

–          aby manželstvo bolo spoločensky, kultúrne, sociálne a legislatívne podporované a rešpektované ako základná bunka spoločnosti, od ktorej závisí dobro jednotlivcov, rodín, detí, seniorov i  celková prosperita spoločnosti;

–          aby nedochádzalo k oslabovaniu jedinečného postavenia manželstva v spoločnosti, napríklad zavádzaním nových rodinnoprávnych inštitútov, ktoré by sa svojou povahou  pripodobňovali manželstvu;

–          aby v adopčnej politike štátu zostal vždy na prvom mieste záujem dieťaťa vyrastať v kompletnej a stabilnej rodine s matkou a otcom a aby neboli na jej úkor rozširované možnosti adopcie ľuďmi, ktorí tieto kritériá nespĺňajú .

Sme presvedčení, že manželstvo muža a ženy je najvhodnejším ideálom základného medziľudského vzťahu, ktorý zabezpečuje odovzdávanie života a riadnu výchovu detí. Zároveň sme realisti a uvedomujeme si, že skutočnosť býva neraz iná, no nie kvôli zlému ideálu, ale kvôli ľudskej slabosti, nezrelosti, zlyhaniam, či iným faktorom. Na to, aby manželstvo mohlo prosperovať, je potrebné neustále budovať silnú manželskú kultúru. Toto úsilie sa nezaobíde bez pôsobenia občianskej spoločnosti, cirkví i samotných rodín. Svoju úlohu v tomto úsilí však má aj štát, ktorý by mal podporovať také normy správania, ktoré manželstvo a rodinu posilňujú. Manželstvo potrebuje podporu a posilnenie, nie novú definíciu či náhrady.

Aliancia za rodinu je platforma, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, ktoré združujú ľudí dobrej vôle, ktorí sa stotožňujú s jej cieľmi. Ambíciou Aliancie za rodinu je získať pre svoje ciele čím viaceré organizácie s víziou vytvoriť mohutné hnutie za manželstvo a rodinu. Vyzývame organizácie najrôznejšieho druhu, aby sa pridali k Aliancii za rodinu a podporili toto vyhlásenie.

Najbližšie kroky

Aliancia za rodinu chce v prvom rade intenzívne oslovovať ďalšie organizácie a  pozýva ich k vytváraniu pro-rodinného a pro-manželského prostredia. Okrem toho plánuje medzi prvými krokmi iniciovať stretnutia s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán, aby diskutovala o posilnení legislatívnych nástrojov, ktoré by upevnili postavenie rodiny a manželstva v spoločnosti. V prípade ak by zo strany politických strán nedošlo k pozitívnemu ohlasu a konkrétnym krokom na podporu rodiny a manželstva, Aliancia za rodinu nevylúčila využitie inštitútu referenda.

Bratislava 12. 12. 2013

 

Kontakty:

alianciazarodinu@gmail.com

0908764366 (Anton Chromík)

 

Vznik Aliancie za rodinu podporili tieto organizácie:

Fórum života, o.z.

Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.

Aliancia za život, o.z.

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, o.z.

Národný týždeň manželstva, o. z.

SPDDD Úsmev ako dar

Familiae locum – Rodinkovo, n.o.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Áno pre život, n.o.

Liga pár páru v Slovenskej republike

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Centrum pomoci pre rodinu, Trnava

Slovenský skauting, 46. zbor Biela Nádej Krompachy

Slovensky skauting, 33. zbor Ordo Salinae Presov-Solivar

Trojlístok pre rodinu, o.z.

Priatelia Quo Vadis, o.z.

Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku

Gianna, n.o.

Tobiáš, o.z.

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.