Aliancia za rodinu upozorňuje na kontroverzný katalóg IKEA

Občianska platforma Aliancia za rodinu (AZR)  upozorňuje slovenskú  verejnosť na ďalší prípad podkopávania tradičnej rodiny, tentoraz švédskou spoločnosťou IKEA. Tá vo svojom zákazníckom magazíne propaguje príbeh  spolužitia dvoch žien s malým dieťaťom a nazýva ich rodinou.  Aliancia za rodinu ako iniciatíva zameraná na ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny založenej manželstvom ako najlepším priestorom pre výchovu detí nesúhlasí s tým, aby sa takéto formy spolužitia verejne propagovali a mätúco nazývali  rodinou, ako to robí v spomenutom zákazníckom magazíne  obchodná sieť  IKEA. Spoločnosť si takto ničí svoje dlhoročne budované pro-family smerovanie, ktoré naše rodiny veľmi oceňovali.

„Sme presvedčení, že mama a ocko navždy je to najlepšie pre deti,“ hovorí jeden z aktivistov Aliancie Anton Chromík a dodáva: „Mali by sme ako spoločnosť, ale aj jednotlivci či firmy, vždy robiť všetko pre to, aby deti vyrastali v úplných rodinách s mamou a otcom ako vzormi. Úprimne si vážime neodňateľnú dôstojnosť každej osoby bez ohľadu na jej rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu či iný aspekt jej osobnosti, ale dôrazne sa ohradzujeme voči tomu, aby sa páry osôb rovnakého pohlavia vo verejnom priestore propagovali a označovali ako rodina. “

Ku kauze zákaznícky magazín IKEA Anna Verešová z Aliancie za rodinu dodáva: „Je nám ľúto, ak  magazín spoločnosti IKEA na Slovensku nerešpektuje náš zákon o rodine a verejne propaguje ochudobnenie dieťaťa o otcovskú lásku a starostlivosť, ku ktorej bohužiaľ dochádza pri výchove detí v spolužití dvoch žien. Bolo by vhodné, aby si spoločnosť IKEA uvedomila, že deti si zaslúžia to najlepšie a to otca aj mamu a vo svojich magazínoch propagovala to najlepšie pre deti. Žiadame spoločnosť o stiahnutie magazínu a verejné ospravedlnenie. Ak sa tak nestane budeme informovať naše rodiny, aby si našli vhodné formy protestu, ako je  vrátenie klubových IKEA kariet a zváženie nákupov v tejto spoločnosti.“

Spoločnosť IKEA reagovala na emaily jednotlivcov k tejto téme vyjadrením, v ktorom okrem iného uvádza: „Tento článok sme zverejnili vo viac ako 25 krajinách. Dúfame v to, že pri postupnom zviditelňovaní našich hodnôt dlhodobo prispejeme k pozitívnym zmenám a môžeme byť nápomocou v tých krajinách, kde naďalej pokračujeme v našej činnosti. “ Chromík sa pýta: „Aké hodnoty a aké zmeny má na mysli spoločnosť IKEA? Chce dosiahnuť redefiníciu manželstva aj v našej krajine?“

Občianska iniciatíva Aliancia za rodinu vznikla v decembri 2013, ako reakcia na čoraz častejšie spochybňovanie chápania manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny založenej manželstvom. K Aliancii za rodinu sa dosiaľ prihlásilo už viac ako 60 organizácií združujúcich desaťtisíce občanov Slovenska, ktoré vyjadrili súhlas s jej vznikom a ich počet stále narastá. Zoznam členov ako aj text vyhlásenia je možné nájsť na www.alianciazarodinu.sk.

Ak stanovisko Aliancie za rodinu zdieľate aj vy, svoj postoj môžete vyjadriť listom adresovaným vedeniu spoločnosti Ikea, inšpiráciu v podobe ukážok doteraz zaslaných listov vám ponúkame v prílohe k tomuto článku.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.