Prosíme o podporu na bilbord Poradne Alexis na Kramároch

Vďaka vašej finančnej podpore sa už vyše pol roka ženy zvažujúce umelý potrat dozvedajú z nášho bilbordu na Kramároch v Bratislave, že existujú aj iné možnosti ako riešiť svoju zložitú situáciu a nájsť pri tom oporu. Priamo oproti vchodu do nemocnice sa nachádza bilbord Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk) s informáciami o pomoci a kontaktmi kde ju ženy a dievčatá nájdu, keď nečakane otehotnejú alebo trpia následkami spontánneho či umelého potratu. Odborníci, ktorí sú v tejto poradni k dispozícii, im poskytnú informácie o možných riešeniach zložitej situácie.

Bilbord sa nám zatiaľ podarilo zaplatiť do konca septembra, s tým, že túto lukratívnu plochu máme možnosť rezervovať na ďalšie mesiace, do decembra. Obraciame sa na vás s prosbou o finančnú pomoc v tomto unikátnom miniprojekte, ktorý má reálnu možnosť zachrániť ľudské životy.

Možno práve suma, ktorú venujete, spôsobí, že si žena kráčajúca do nemocnice na umelý potrat všimne oproti vchodu náš billboard, vyhľadá pomoc a rozhodne sa pre život svojho dieťaťa.

Suma za mesačný prenájom bilbordu je 160 EUR vrátane výlepu.

Číslo účtu:  0422874576/0900; VS 2312; do správy pre odosielateľa uveďte Billboard Alexis.

Zo srdca ďakujeme (a spolu s nami aj deti, ktoré sa takýmto spôsobom podarí zachrániť).

www.alexisporadna.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.