Podpora biskupov celého sveta pre aktivity KBS na ochranu rodiny

V kontexte medializovaného referenda o rodine, ktorému vyjadrila verejnú podporu aj Konferencia biskupov Slovenska, dostali slovenskí biskupi množstvo listov od biskupských konferencií i jednotlivých biskupov z celého sveta. Tieto pozdravy obsahovali slová povzbudenia, podpory a solidarity pre očakávané verejné hlasovanie, ako aj pre pro-rodinné aktivity, ktorým KBS venuje svoju pozornosť.

Pražský arcibiskup kardinál Duka vo svojom liste adresovanom predsedovi Konferencie biskupov Slovenska citoval slová pápeža sv. Jána Pavla II.: “V dôsledku [mnohých] nebezpečenstiev prestávajú byť rodiny priaznivým svedectvom civilizácie lásky a môžu sa stať dokonca jej popretím.” Česká biskupská konferencia preto podľa kardinála podporuje snahy slovenskej cirkvi a verí, “že sa ako Cirkev spoločne staneme nositeľmi nádeje budeme schopní predkladať našej spoločnosti trvalé hodnoty.”

Predseda Biskupskej konferencie Nemecka kardinál Reinhard Marx napísal, že “vo všetkých krajinách Európy i celého sveta sú v týchto rokoch manželstvo a rodina predmetmi intenzívnej spoločenskej a politickej diskusie. Je preto dôležité, aby sa Cirkev na týchto debatách zúčastňovala a poukazovala na základy svojho učenia.” Kardinál vyjadril svoju vďačnosť za “veľkú angažovanosť konferencie biskupov aj laikov” na Slovensku.

Kardinál Sean Brady predsedu KBS informoval, že aj írski biskupi oceňujú odvahu slovenskej cirkvi a modlia sa za jej snaženia. “Dúfam, že petícia prezidentovi, aby vyhlásil referendum o ochrane rodiny, bude úspešná: budem vďačný za všetky ďalšie detaily týkajúce sa tejto iniciatívy,” dodal kardinál.

Situácia v našej krajine zaujala aj Konferenciu biskupov Švajčiarska. Jej generálny sekretár Erwin Tanner-Tiziani vo svojom pozdrave predsedovi KBS zdôraznil, že je podľa neho mimoriadne dôležité vyvíjať “spoločné a ‘symfonické‘ úsilie nás všetkých v Európe na podporu rodiny a hodnôt, ktoré predstavuje”.

“Plný úspech vašim pozoruhodným snahám” zaželal slovenským biskupom aj belgický prímas a bruselský arcibiskup André-Joseph Léonard. Predseda francúzskej konferencie biskupov Georges Pontier zasa napísal, že chápe “obavy aj snahu Konferencie biskupov Slovenska obhajovať kresťanskú víziu rodiny,” pretože aj francúzski biskupi “podporujú svojich veriacich, ktorí sa túžia k týmto veciam vyjadrovať.”

José María Gil Tamayo, generálny sekretár Konferencie biskupov Španielska zaželal pro-rodinným snahám slovenských biskupov, “aby priniesli želané ovocie”. V podobnom duchu sa vyjadril aj poznaňský metropolita a predseda poľskej biskupskej konferencie arcibiskup Stanislaw Gadecki. “Predstavil som túto tému biskupom zhromaždeným na plenárnom zasadaní vo Varšave; biskupi vyjadrujú vašim iniciatívam svoju podporu a zjednocujú sa s vami v modlitbe za čo najlepšie ovocie vášho boja za zdravú víziu človeka a jeho nescudziteľnej dôstojnosti,” zdôraznil Gadecki.

Biskup Banja Luky a predseda Konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny Franjo Komarica vyjadril “plnú podporu Konferencii biskupov Slovenska, slovenskému ľudu a všetkým hnutiam aj jednotlivcom, ktorí sa snažia napomáhať rodinám a vytvárať právny rámec na zachovanie rodinných hodnôt, ktoré slovenský národ celé stáročia ochraňoval.” Dodal, že keď bude známy termín konania slovenského referenda o rodine, “pozveme naše diecézne spoločenstvá, aby sa modlili za jeho úspech”.

Zo Spojených štátov sa predsedovi KBS ozval arcibiskup Joseph Kurtz, ktorý vedie americkú biskupskú konferenciu. Napísal, že “rodina založená na manželstve je základným kameňom spoločnosti, je nevyhnutná a životne dôležitá pre spoločné dobro. Modlím sa, aby Slovensko aj naďalej vydávalo svedectvo pred ostatnými európskymi aj svetovými krajinami – svedectvo o tom, aké je dôležité postaviť sa za skutočné dobro rodiny a brániť jedinečný a prirodzený zmysel manželstva.” Arcibiskup Kurtz slovenských biskupov uistil, že bratskú solidaritu im vyjadruje aj arcibiskup San Franscisca, Mons. Salvatore Cordileone, ktorý je predsedom Subkomisie pre podporu a obranu manželstva v rámci americkej biskupskej konferencie a tiež Mons. Richard Malone, arcibiskup Buffala, ktorý v USA vedie Komisiu pre laikov, manželstvo, rodinný život a mládež.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.