Zdravotne znevýhodnení občania majú lepšie podmienky pre sebarealizáciu

Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach úspešne ukončila projekt rekonštrukcie chráneného pracoviska vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

Chránené pracovisko Remeselné dielne sídli v priestoroch Spojenej katolíckej školy v Rajci. Pracujú tu 4 pracovníci, z toho 3 zdravotne znevýhodnení občania. Zameriavajú sa predovšetkým na výrobu medovníčkov, ktoré sú zo strany verejnosti veľmi obľúbené. Vďaka podpore projektu bola vymenená drevená podlaha nevyhovujúca z hygienického hľadiska, boli vyrobené stoly na mieru vhodné pre imobilných občanov, kompletne vymenené elektroinštalačné rozvody. Pred vstupom do dielne sú inštalované prenosné nájazdové rampy s ohľadom na dostupnosť pracoviska pre imobilných občanov. K úspechu projektu veľkou mierou prispeli dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii na úkor svojho voľného času. Záverom projektu bolo podujatie pre verejnosť spojené s návštevou zrekonštruovaných priestorov chráneného pracoviska – Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa boli prezentované aj výrobky dielní. Pozvanie prijali zástupcovia Spojenej katolíckej školy v Rajci, zástupcovia farského úradu v Rajci, členovia Správnej rady, spolupracovníci a dobrovoľníci našej neziskovej organizácie. Okrem kvantitatívnych výsledkov pomohli aktivity projektu zvýšiť kvalitu pracoviska pre zdravotne znevýhodnených zamestnancov, ktorí tu môžu uplatniť svoje zručnosti, schopnosti a môžu podávať kvalitný a zdravie neozhrozujúci výkon. „Práca je totiž najdôležitejším nástrojom na osobnú zmenu a plnohodnotné začlenenie ohrozených osôb do spoločnosti“, dodala Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie. Vďaka práci, kontaktu a podpore verejnosti sa zvýši aj sebavedomie zdravotne postihnutých zamestnancov. Ďalšou dôležitou zmenou je pohľad verejnosti na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú stále vnímaní okrajovo.

Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998 za účelom pomoci tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Poslaním organizácie je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. Organizácia získala za svoju činnosť v oblasti sociálnej práce a inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva ocenenie v rámci programu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, ďalej ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Sociálny čin roka 2013“, ocenenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja Litteras Memoriales za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti a Cenu nadácie Orange za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

DSCF0650DSCF0942DSCF1506

DSCF1498DSCF1500

Autor: Zuzana Dobešová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.