389 843 platných podpisov vyhodnotila kancelária prezidenta, iba 4,55% bolo označených ako neplatných

Kancelária prezidenta SR informovala Alianciu za rodinu, že z odovzdaných podpisov pod petíciu za referendum o ochrane rodiny bolo 389 843 platných, 118 sporných a 18 602 podpisov neplatných. Listom nám zároveň oficiálne potvrdila, že sme splnili ústavnú podmienku  potrebnú pre vypísanie referenda a to odovzdanie minimálne 350.000 podpisov.

„Ide o ďalší historický úspech Aliancie za rodinu, kedy iba 4,55% podpisov bolo neúplných alebo inak neplatných. Poukazuje to na fakt, že našim podporovateľom ako aj dobrovoľníkom veľmi silne záleží na otázkach ochrany rodiny, manželstva a detí,“ konštatuje Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu.

„Napriek najrôznejším možnostiam trávenia času boli naši dobrovoľníci ochotní stáť na námestiach a iných verejných priestranstvách a obetovať hodiny svojho času za ochranu rodiny, manželstva a detí. Podporovatelia petície sa zase v rýchlej dobe naháňania sa za základnými potrebami rodín neváhali zastaviť, popremýšľať a urobiť niečo pre hodnoty a spoločnosť, ktoré raz odovzdajú svojim deťom. Všetkým im znovu a znovu ďakujeme,“ uviedla Anna Verešová, hovorkyňa AZR.

 „Keďže nám prišlo ďalších viac ako 10 000 podpisov a tieto sú adresované pánovi prezidentovi za vypísanie referenda so 4 otázkami, rozhodli sme sa ich napriek všetkému dodatočne doručiť pánovi prezidentovi, aby každý občan vedel, že jeho podpis nevyšiel nazmar. O čase a mieste odovzdania budeme médiá vopred informovať,“ uzatvára Peter Kremský, tretí hovorca Aliancie za rodinu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.