Chystá sa referendum o ochrane rodiny

Aliancia za rodinu, ktorej členom je aj Fórum života, sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Uskutoční sa 7. februára 2015 a bude mať 3 otázky (viď nižšie). Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme poukázať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme nechať rozhodovať rodiny.

STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM A POMÔŽ REFERENDOM CHRÁNIŤ RODINU, MANŽELSTVO A DETI

Vyhodené peniaze?

V demokracii tento argument stojí na vratkých nohách, zvlášť ak to hovoria najväčší zástancovia demokracie. Čo je dôležitejšie – vidiac ideológie prichádzajúce aj na Slovensko – než brániť rodinu, manželstvo a deti tým, že každý človek, každá rodina dostane šancu povedať, čo si praje a čo pre svoje deti nechce? Je našou zodpovednosťou voči terajšej spoločnosti, našim rodinám a budúcim generáciám využiť šancu zapísať sa do histórie cez účasť na referende.

Referendové otázky (pre argumentáciu kliknite na otázku)

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od registrovaných partnerstiev, cez „manželstvá“ homosexuálov a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

Dnes ešte môžeme…

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, avšak uvedomujeme si aj to, že dnes ešte môžeme tieto kľúčové hodnoty brániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako manželstvu, vrátane adopcií.

Zmena v ústave nestačí

Vítame všetky snahy politikov zamerané na zlepšenie situácie v oblasti ochrany manželstva a rodiny. Sme radi, že novelou ústavy bol urobený 1. potrebný krok k ochrane rodiny. Avšak je potrebné ísť ďalej, aby sme sa vyhli scenáru Chorvátska, kde po zadefinovaní manželstva boli zavedené registrované partnerstvá. A týmto podľa rozhodnutí európskych súdov (napr. v kauze X. verzus Rakúsko muselo Rakúsko umožniť adopcie registrovaným homosexuálnym párom, lebo ich umožnilo heterosexuálnym registrovaným partnerom) nakoniec musia byť poskytnuté takmer všetky práva ako manželom.

Nechceme experimenty na deťoch

Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu.

Tiež si uvedomujeme, že rodiny trápia aj mnohé praktické sociálne a ekonomické ťažkosti. Preto Aliancia za rodinu bude navrhovať a presadzovať opatrenia na zlepšenie sociálnych podmienok rodín na Slovensku.

Sme proti násiliu a diskriminácii

Bojujeme za dôležité spoločenské hodnoty – rodinu, manželstvo a deti, za ich podporu, ochranu a zvýšenie právnej istoty. Sme proti akémukoľvek útlaku či ubližovaniu, sme proti akejkoľvek diskriminácii. Nemyslíme si však, že by spoločnosť mala ustúpiť požiadavkám, ktoré neuznávajú pravý zmysel, prínos a jedinečnosť manželstva ako najlepšieho priestoru pre výchovu detí. Ideál výchovy detí v kompletnej rodine s mamou a otcom je nenahraditeľný [veľmi dobré video tu].

Petičný výbor

Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský – hovorcovia Aliancie
Tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život
Eva Grey – matka a lekárka
Štefan Bučko – herec
Alfons Juck – novinár a manažér

Odpovede na časté otázky:

Žiaľ, referenda sa nemožno zúčastniť zo zahraničia. Ak naozaj nemôžete prísť chrániť základné hodnoty hlasovaním, podporte referendum napr. finančne.

Dokumenty ako žiadosť o prenosnú urnu či hlasovací preukaz nájdete TU v časti DOKUMENTU K REFERENDU.

Zapíšte sa do histórie, pridajte sa k nám!

Chceme a budeme chrániť rodinu, manželstvo a deti pokiaľ to len bude možné. Pridajte sa k nám a tvorte spolu s nami míľnik v histórii Slovenska! Spolu môžeme zastaviť ideológiu proti rodine valiacu sa Európou.

Zdroj: www.azr.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.