Správy z Pohody 2015

Aj tento rok sa Fórum života aktívne zúčastnilo na festivale Pohoda, ktorý sa konal 9. – 12. júla na letisku pri Trenčíne. Sme radi, že naša organizácia bola vybratá do mestečka neziskoviek napriek tomu, že sa ich počet znížil. Náš tím tvorili Petra Heretová a Martin Gazdík za Fórum života a Lucia Sámelová s Katarínou Pokrývkovou ako dobrovoľníčky. Potešilo nás, že pri silnom vetre, ktorý na letisku dul vo štvrtok a piatok, náš stánok neodfúklo (aj keď veľa nechýbalo 🙂 Ľudia sa u nás pristavovali, zaujímali sa o našu činnosť a mnohí nám vyjadrovali podporu. Najväčšiemu záujmu sa tešil odznak nožičiek desaťtýždňového počatého dieťatka. Iní nám zase kládli vážne otázky. Opäť sme vstupovali do dialógu o začiatku ľudského života, o jeho dôstojnosti a o rozdieloch medzi človekom a zvieratami. Tentoraz sme robili aj malý kvíz – pýtali sme sa účastníkov festivalu, či vedia približne odhadnúť prenatálne vývinové štádium dieťaťa podľa obrázku. Odpovede sa rôznili a nie všetky odhady boli správne, dospeli sme teda k názoru, že by bolo vhodné zlepšiť osvetu a vzdelávanie v tejto oblasti. Vnímali sme, že mnoho ľudí Fórum života pozná, čo je jednoznačne pozitívne, no niektorí si nás mýlia s organizáciami, ktoré názorne a veľmi naturalisticky ukazujú realitu potratu na fotografiách a obrazoch, čo sa nie vždy stretáva s porozumením u verejnosti. Usilovali sme sa preto vysvetľovať našu misiu a snahu nekontroverzne komunikovať naše postoje a metódy propagácie úcty k životu od počatia po prirodzenú smrť, osobitne projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám v núdzi. V piatok a v sobotu k nám prišiel aj „Vrtuľko“ z Národného pochodu za život, ktorý účastníkov pozýval na túto dôležitú akciu. Ľuďom sa páčil jeho plyšový oblek, objímali ho a fotili sa s ním. Sme radi, že aj touto formou sa druhý ročník tejto celonárodnej skvelej akcie za život dostáva do povedomia verejnosti. Celkovo vnímame, že naša každoročná prítomnosť na Pohode má zmysel, pretože aj v uvoľnenej letnej atmosfére je dobré zamýšľať sa nad dôležitými vecami, podstatou človeka a jeho dôstojnosti a nad otázkami súvisiacimi s ochranou života a podporou rodiny.

Ďakujeme našim dobrovoľníčkam aj všetkým, ktorí nás na festivale podporili. Vidíme sa aj na augustovom Campfeste 2015 🙂

Autor: Martin Gazdík

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.