Príďte povedať: „Nechceme civilizáciu, ktorá porciuje telo na orgány!“

Fórum života ako organizácia zastávajúca ľudský život a dôstojnosť človeka od počatia po prirodzenú smrť sa nemôže neozvať proti surovým praktikám, ku ktorým skĺzla medzinárodná organizácia pre plánované rodičovstvo International Planned Parenthood Federation (IPPF). Americká verejnosť sa s hrôzou dozvedela o škandalóznom obchodovaní s orgánmi a tkanivami z tiel potratených detí, ktoré sa deje v rámci tejto inštitúcie. Kauzu už vyšetruje FBI. Praktiky vopred kalkulujúce s „rozobratím telíčka počatého  potrateného dieťaťa na orgány, ktoré možno na objednávku dodať na výskumné či výrobné účely“ potvrdili chladnokrvné výpovede samotných členiek americkej pobočky IPPF na videozáznamoch, ktoré počas tohto leta obiehajú celý svet. Pýtame sa, či organizácia označujúca sa pojmom „plánovanie rodičovstva“ s pobočkami na celom svete, ktorá aktívne komunikuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, s OSN a inými renomovanými inštitúciami, môže byť financovaná z verejných peňazí alebo ináč zvýhodňovaná, ak jej „plánovanie“ pozostáva z usmrtenia dieťaťa spôsobom „izolovania určitých orgánov na ich ďalšie použitie“. Takýto prístup porušuje všetky medicínske i etické zásady. Človek, a teda aj dieťa v lone matky, nie je nijakým súhrnom orgánov, na ktoré ho možno ľubovoľne rozobrať, ale celistvou bytosťou s integritou, jednotou svojej telesnej i duchovnej stránky. Z výpovedí členiek IPPF je zrejmý hlboký cynizmus a úplná strata humánneho postoja tejto inštitúcie. Hoci by sa to dialo so súhlasom matky, lekár gynekológ nikdy nesmie byť „mäsiarom porciujúcim ľudské telo“. Práve pre všetky takéto úkony stráca medicína u ľudí dôveru, úctu a svoju humánnu funkciu. Vyzývame lekársku obec, zdravotníkov, výskumníkov, politikov a všetkých ľudí, ktorí ešte nestratili cit pre dôstojnosť človeka, aby žiadali vysvetlenie a vyšetrenie týchto praktík IPPF aj od predstaviteľov slovenskej pobočky. Fórum života spolu s Fórom pre verejné otázky a ďalšími občianskymi združeniami sa spájajú s  organizáciami protestujúcimi pred pobočkami IPPF po celom území USA dňa 22. augusta.

Príďte aj vy podporiť solidaritu s najbezbrannejšími a dôstojnosť medicíny v sobotu 22. augusta o 17. 30 pred slovenskou pobočkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo (SPP) na Medenej ulici č. 5 v Bratislave. Vyspelosť civilizácie sa neposudzuje podľa technologickej úrovne, ale podľa schopnosti zastať sa najslabších.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.