Výzva odborníkov proti vnášaniu rodovej ideológie do škôl

Viacerí odborníci sa cez spoločnú výzvu postavili proti vnášaniu rodovej
ideológie do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa považujú za
neprípustné. Platiť to má najmä v takej citlivej oblasti akou je sexualita.
Asi 130 odborníkov z oblasti medicíny, psychológie či pedagogiky preto
žiada vládu, aby zabránili vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.
Podľa psychiatra Alojza Rakúsa takáto výchova nemá akceptovateľné vedecké
základy. Má ísť len o záujmové výpovede: „Ide nám o to, upozorniť z odborného pohľadu, že
najmä ten spôsob akým sa chce dostať do škôl tá takzvaná rodovo citlivá
metóda, čiže povedzme aj sexuálna výchova, ale takým spôsobom, že dievčatá
viesť k chlapčenskému alebo upozorňovať a podobne, že táto výchova ak by sa
prijala a ona sa veľmi podporuje zatiaľ, že je nebezpečná, že poškodzuje,
že môže, teda je veľké riziko poškodenia normálneho psychosexuálneho
vývoja, čiže istým spôsobom sa mrzačí ten normálny psychosexuálny vývoj.“
Monika Majerová: „Zabránenie vstupu rodovej ideológie do škôl navrhujú
signatári výzvy prijatím komplexnej legislatívnej úpravy. Okrem iného by sa
podľa nich mali monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice vo vzťahu k ich
ideologickému obsahu. Zároveň sa má rodičom umožniť, aby si mohli slobodne
zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre deti. Navrhujú takisto, aby sa
pedagógovia vzdelávali v rizikách rodovej ideológie a ich vplyve na vývin
dieťaťa. Hovoria aj o zastavení štátneho financovania rodových projektov,
ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti.“
Júlia Kavecká, moderátorka: „Rezort školstva berie tieto pripomienky a
návrhy na vedomie. Podľa hovorcu ministerstva Michala Kaliňáka však doteraz
nezaznamenali zo strany školských asociácií či učiteľov nové návrhy na
zmenu štýlu výučby.“
Michal Kaliňák, hovorca ministerstva školstva: „Táto problematika je
predmetom viacerých vyučovacích hodín na rôznych disciplínach počnúc náukou
o spoločnosti a dejepisom a končiac etickou náukou. Naším cieľom je
podporovať princípy humanizmu a multikultúrneho dialógu a z tohto pohľadu
musíme konštatovať, že žiaci tak ako sa touto problematikou zaoberali v
tomto školskom roku, rovnako bezo zmien sa týmto budú zaoberať aj v
školskom roku, ktorý začne v septembri.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.