Žiadame Radu Európy odmietnuť neľudské praktiky prenájmu materníc

Fórum života, najväčšia pro-life platforma na Slovensku, sa pripája k výzve FAFCE (Európska federácia katolíckych rodinných asociácií) pre Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj Rady Európy a žiadame, aby odmietla praktiky prenájmu materníc ako nelegálne neľudské a otrocké praktiky. S matkou a dieťaťom je pri týchto praktikách zaobchádzané ako s predmetmi obchodu. Prenájom maternice je forma moderného otroctva.

Pripájame sa k FAFCE a žiadame Radu Európy, najstaršiu európsku organizáciu vytvorenú s cieľom ochrany ľudských práv, aby chránila fyzické a mentálne zdravie žien a detí, ktoré sú obeťami praktík prenájmu maternice a zaujala k nim jasné odmietavé stanovisko.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.